Nghiên cứu các thuật toán giám sát và xử lý cạnh tranh giữa các thành phần phần mềm trên môi trường phân tán

Tóm tắt Nghiên cứu các thuật toán giám sát và xử lý cạnh tranh giữa các thành phần phần mềm trên môi trường phân tán: ...hân phối. Trên cơ sở các nghiệp vụ này, ngân hàng phát triển các sản phẩm dịch vụ của mình qua các kênh phân phối sản phẩm gồm có: hệ thống giao dịch của chi nhánh(Branch Delivery System - BDS), SWIFT/TELEX, IPBS, T5, ATM, POS, HomeBanking, Internet Banking…Đồng thời hệ thống còn có khả năng t...iển nhiều sản phẩm dịch vụ khách hàng chất lượng cao, an toàn, tiện lợi. Để đạt được điều này, bênh cạch việc tìm hiểu thị trường về nhu cầu của khách hàng, các nghiệp vụ đáp ứng như cầu đó, một khía cạnh không kém phần quan trọng mà các ngân hàng đang hướng tới chính là lĩnh vực công nghệ thô...n ứng dụng trong môi trường phân tán, giới thiệu các vấn đề nảy sinh trong môi trường phân tán, thuật toán giải quyết các vấn đề đó. Chương 4: Áp dụng thuật toán phân tán cho hệ thống ATM tại ngân hàng Kết luận. Tài liệu tham khảo. References Tiếng Việt 1. Các tài liệu về hệ thống ngân...

pdf3 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 592 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfV_L0_01327.pdf
Ebook liên quan