Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của giả vật liệu Metamaterial

Tóm tắt Nghiên cứu công nghệ chế tạo và tính chất của giả vật liệu Metamaterial: ...oặc cao hơn. Mục đích hiện tại của các nhà khoa học là đưa vật liệu có chiết suất âm vào ứng dụng đối với các thiết bị hoạt động ở vùng tần số sóng điện từ như bộ biến điện, bộ lọc thông dải, bộ ghép vi sóng, dây ăng ten vv, đồng thời thúc đẩy việc chế tạo vật liệu này hoạt động ở tần số cao...ạc 2.5. Phuơng pháp mô phỏng 3 2.6. Phương pháp tính độ từ thẩm, độ điện thẩm, và chiết suất. III. Metamaterials operating at GHz range 3.1. Cộng huởng điện và từ trong MMs có cấu trúc cặp dây bị cắt 3.2. Ảnh huởng của phân cực sóng điện từ lên tính chất của MMs 3.3. MMs có cấu trúc c... J. Y. Rhee, “Dependence of the magnetic- resonance frequency on the cut-wire width of cut-wire pair medium,” Opt. Express 15, 16651 (2007). [10] V.D.Lam, N.T.Tung, P. Lievens, and Y.P.Lee “Characterization and electromagnetic response of a -shaped metamaterial”, Accepted to be published in t...

pdf4 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 25/05/2015 | Lượt xem: 854 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdf00050000950.pdf
Ebook liên quan