ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong ngành lâm nghiệp (nghiên cứu trường hợp 4 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai, Phú Yên giai đoạn 2001 - 2005)

Tóm tắt ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong ngành lâm nghiệp (nghiên cứu trường hợp 4 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai, Phú Yên giai đoạn 2001 - 2005): ... thường đi kèm với các điều kiện ràng buộc. Tuỳ mục đích đầu tư của từng nhà tài trợ mà có những điều kiện ràng buộc khác nhau. - ODA là nguồn vốn vay nợ của nước ngoài, là nguồn vốn mà nước đi vay sẽ phải thanh toán trong một thời gian nhất định. Chính vì vậy cần phải xem xét dự án viện trợ t...hương trình, dự án liên quan đến vấn đề này. - Về giáo dục, số trẻ được cắp sách tới trường tăng đáng kể, tỷ lệ mù chữ giảm. - ADB cũng giúp đỡ, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Chiến lược giảm đói nghèo thông qua việc tài trợ cho các chương trình, dự án xoá đói giảm nghèo tại Vi...ố lượng lớn các khóa đào tạo trong và ngoài nước cho cán bộ và người dân trong vùng dự án. Ngoài việc được bổ sung kiến thức, cái được lớn nhất thông qua các khóa đào tạo là những người dân (phần lớn là dân tộc ít người) được tiếp cận với cuộc sống văn minh, được mở mang trí óc. 2.3.1.4. C...

pdf24 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 580 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfV_L0_02008.pdf