Phát triển cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính cổ phần dệt may Việt Nam

Tóm tắt Phát triển cho vay tiêu dùng tại công ty tài chính cổ phần dệt may Việt Nam: ... Đo lường rủi ro vỡ nợ với khoản vay một năm Giả sử một FI đòi hỏi lợi suất trên một khoản vay tiêu dùng 1 năm ít nhất bằng lãi suất phi rủi ro trên trái phiếu Kho bạc 1 năm. Và p là xác suất hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi,  (1 – p) là xác suất vỡ nợ. Trường hợp 1: Giả định nếu người vay vỡ ...từ cho vay tiêu dùng đã đạt đến 4,7 tỷ. Do lãi suất của các khoản vay tiêu dùng cao hơn các khoản vay thương mại, kinh doanh nên tỷ trọng lợi nhuận các khoản vay tiêu dùng đóng góp lợi nhuận của toàn công ty cao hơn tỷ trọng dư nợ của các khoản vay tiêu dùng trên tổng dư nợ. Mặc dù tốc độ tăng ...p lý. Chính vì vậy khi đưa vào triển khai trong thực tế mới thấy sự không phù hợp và dẫn dến việc khó khăn khi thực hiện. Và cũng vì thế mà quy trình, quy chế hay phải thay đổi, sửa chữa, bổ sung. Tính pháp lý không chặt chẽ cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên không có chuyên môn cao đã dẫn đến ...

pdf25 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 634 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002143.pdf
Ebook liên quan