Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Tóm tắt Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu: ...phát hành giả hoặc mất khả năng thanh toán; Thẻ giả; Thẻ bị mất cắp, thất lạc; Chủ thẻ không nhận được thẻ do ngân hàng gửi;Tài khoản của chủ thẻ bị lợi dụng; Rủi ro sử dụng thẻ mới mất; Rủi ro do lợi dụng tính chất và quy định của thẻ để lừa gạt ngân hàng; Rủi ro sử dụng vượt hạn mức; Tạo băn... dƣ nợ cho vay 62.357.97 8 100% 87.195.10 5 100% 102.809.15 6 100% 103.812.52 5 100% Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của ACB 2009,2010, 2011,6/2012 (http:// www.acb.com.vn) 2.1.3.4. Những hoạt động khác 2.1.3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ tiêu sinh lời ...2.3 Ðánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu 2.3.1 Những thành tựu đã đạt được Thứ nhất, vẫn giữ được mức lợi nhuận ổn định, hoạt động có hiệu quả, chất lượng, uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế. Thứ hai, đưa ra những quy trình, quy chế cụ thể riêng cho...

pdf25 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 635 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002118.pdf
Ebook liên quan