Hoàn thiện công tác quảng bá du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội đối với thị trường du lịch quốc tế trọng điểm Hoa Kỳ

Tóm tắt Hoàn thiện công tác quảng bá du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội đối với thị trường du lịch quốc tế trọng điểm Hoa Kỳ: ...hiết đặt ra là nghiên cứu cụ thể cho lĩnh vực quảng bá du lịch và đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện theo các mục tiêu phát triển thị trường du lịch quốc tế Hoa Kỳ trong thời gian tới. Với những lý do trên, tôi đã lựa chọn đề tài Hoàn thiện công tác quảng bá du lịch của Công ...nhiều nguồn khác nhau như: Tổng cục Du lịch, Tổ chức Du lịch Thế giới, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, báo chí, sách nghiên cứu và các tài liệu khác có liên quan....đã được xử lý, phân tích hệ thống và tổng hợp và tổng hợp các thông tin để rút ra những nhận định, đánh giá thực trạng và xu ...ịch quốc tế trọng điểm Chương 2: Thực trạng công tác quảng bá du lịch tại Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội đối với thị trường du lịch quốc tế trọng điểm Hoa Kỳ Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quảng bá du lịch tại Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại H...

pdf8 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 733 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfV_L0_02010.pdf
Ebook liên quan