Xuất khẩu dịch vụ viễn thông và Công nghệ thông tin trong bối cảnh Việt Nam hội nhập WTO

Tóm tắt Xuất khẩu dịch vụ viễn thông và Công nghệ thông tin trong bối cảnh Việt Nam hội nhập WTO: ...thông của Trung Quốc chỉ có sự đóng góp một phần từ sự nổi lên của các công ty Huawei và ZTE, đặc biệt là khi tính theo trị giá. Trong khi bộ đôi này có thể đang thực hiện được một sự tiến bộ mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, nhưng cuộc sống trong nước đối với họ vẫn không hề dễ chịu. Câu chuyệ...ng xuất khẩu còn nhiều hạn chế chưa tương xứng với tiềm năng và sự kỳ vọng từ các chính sách ưu tiên phát triển của Nhà nước. 2.2.2.1. Về phương thức xuất khẩu Xuất khẩu phầm mềm của Việt Nam trong thời gian qua được thực hiện theo ba phương thức: (i) Cung cấp phần mềm cho các tổ chức cá n...g trong suốt 10 năm qua như ưu đãi mặt bằng, chính sách tạo thị trường từ cấp quản lý. Thiếu thị trường, khó khăn về mặt bằng cũng là hai trong những vấn đề bức xúc nhất mà nhiều doanh nghiệp phần mềm gặp phải và kỳ vọng nhiều ở sự hỗ trợ của chính sách trong thời gian qua. CHƢƠNG 3 ĐỊNH...

pdf19 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1210 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002137.pdf
Ebook liên quan