Hội Thư viện Việt Nam 5 năm nhìn lại

Tóm tắt Hội Thư viện Việt Nam 5 năm nhìn lại: ... liên chi hội vì các liên hiệp này được thành lập trên những cơ sở pháp lý chưa chặt chẽ. Trong khi các Liên hiệp thư viện đại học phía Bắc và phía Nam nhất trí ngay với chủ trương này thì các liên hiệp thuộc hệ thống thư viện công cộng còn phân vân vì nhiều lãnh đạo liên hiệp quan niệm rằng...diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu, trong đó gần 350 đại biểu nước ngoài, đến từ 27 nước. Chúng ta đã thực hành nhiều sáng kiến trong tổ chức và hoạt động của CONSAL và do đó góp phần nâng cao hiệu quả của tổ chức này. Cho đến bây giờ các đồng nghiệp Đông Nam ...ợc lớp đào tạo về kỹ năng thông tin cho 18 cán bộ thư viện của 2 nước. Với sự giúp đỡ của Quỹ SIDA, Đoàn HTVVN và Lào gồm 6 thành viên đã sang thăm và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội với Hội Thư viện Hồng Kông trong thời gian từ 16– 20/11 năm 2008. Sau đó, tại Hà Nội, BCH HTVVN đã tổ chức...

pdf17 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 13/09/2021 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Hội Thư viện Việt Nam 5 năm nhìn lại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(2006- 2011) đã đề ra Chương trình 
hoạt động như sau: 
Thông tin 
- Tuyên truyền và hướng dẫn hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của 
Đảng và Nhà nước về kinh tế – văn hóa – xã hội nói chung và công tác thư 
viện nói riêng. 
- Trao đổi nghiệp vụ thư viện dưới nhiều hình thức. 
- Xin phép lập một tạp chí về Thư viện. 
Nghiên cứu khoa học 
- Tổ chức nghiên cứu các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực thư viện, tổ chức các 
dịch vụ chuyên môn, dịch vụ tư vấn thiết kế trụ sở thư viện; dịch vụ phản 
biện các công trình nghiên cứu khoa học của thư viện v.v... 
- Tư vấn cho các dự án đầu tư của ngành. 
- Nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến những thành tựu khoa học và công nghệ 
vào hoạt động thư viện. 
Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ 
- Đề xuất, phối hợp với cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các 
cơ quan liên quan, trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ cho hội viên, giúp hội viên đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp và duy trì 
hoạt động nghề nghiệp ở trình độ cao. 
- Tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn nghiệp vụ thư viện cho hội viên. 
- Xây dựng bộ sách truyền thống ngành, lịch sử phát triển ngành. 
Bảo vệ quyền lợi hội viên 
- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên, của các tổ chức 
thành viên. Chú ý phát triển hội viên mới. 
Quan hệ quốc tế 
- Vận động tạo điều kiện để các tổ chức và cá nhân nước ngoài góp phần trí 
tuệ và sức lực xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện. 
- Mở rộng hợp tác, giao lưu với các tổ chức nước ngoài và quốc tế về thư 
viện theo quy định của pháp luật. 
- Bước đầu lập mối quan hệ và trao đổi thông tin với các Hội Thư viện của 
một số nước trong khu vực và quốc tế. 
2. Một số hoạt động tiêu biểu của Hội nhiệm kỳ I 
2.1. Công tác tổ chức 
Công tác đầu tiên mà BCH Hội tập trung ưu tiên tiến hành là công tác tổ 
chức, xây dựng bộ máy của Hội. 
- Thành lập Văn phòng Hội. Trụ sở Hội đã được Đại hội nhất trí với đề xuất 
của Thư viện Quốc gia Việt Nam, đặt tại 31 Tràng Thi, Hà Nội; BCH đã 
phân công một số ủy viên BCH làm Chánh và Phó Văn phòng Hội, Kế toán. 
TVQGVN đồng ý cử một người đảm nhiệm công việc (bán thời gian) nhân 
viên văn phòng. Hội đã đăng ký con dấu, mở tài khoản riêng. 
- Thành lập các tiểu ban chuyên môn của BCH theo nguyên tắc Trưởng tiểu 
ban là Chủ tịch Hội hoặc Phó Chủ tịch Hội; Phó trưởng ban là thành viên 
trong Ban Chấp hành mà trong công việc hàng ngày có liên quan nhiều tới 
lĩnh vực hoạt động của tiểu ban: Ban Tổ chức và hội viên; Ban Chế độ - 
chính sách; Ban Đào tạo; Ban Đối ngoại; Ban Kiểm tra; Ban Nghiên cứu 
khoa học. Đồng thời, cũng đã thành lập một số trung tâm, đặc biệt Trung tâm 
xuất bản và phát hành tài liệu thư viện do Chủ tịch Hội làm Giám đốc. 
- Củng cố BCH: BCH được đại hội bầu ra gồm 31 thành viên, trong đó ngoài 
Chủ tịch còn có 5 Phó Chủ tịch và các thành viên từ nhiều vùng miền, các hệ 
thống thư viện khác nhau. Điều đó, về nguyên tắc, cho phép Hội nắm bắt nhu 
cầu của hội viên nhanh hơn và triển khai công tác của Hội cũng tốt hơn. Tuy 
nhiên sau một thời gian hoạt động, một số thành viên BCH nghỉ hưu, trong 
đó có những người ở xa Hà Nội nên không thể tiếp tục tham gia công tác của 
BCH. Vì thế, năm 2009, BCH đã họp và quyết định bổ sung 4 thành viên 
BCH mới, gồm: 
+ Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Thư viện; 
+ Bà Phan Thị Kim Dung, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; 
+ Ông Bùi Xuân Đức, Giám đốc Thư viện KHTH thành phố Hồ Chí Minh; 
+ Ông Ngô Văn Chung, Giám đốc Thư viện Quân đội. 
Sau khi được bổ sung vào BCH, các thành viên trên đã tích cực hoạt động, 
góp phần nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các công tác của Hội. 
Ngoài ra, BCH còn xây dựng và thông qua quy chế hoạt động của BCH, của 
các đơn vị trực thuộc BCH theo quy định trong Điều lệ Hội và Quy chế chi 
tiêu nội bộ của Hội. 
- Thành lập các chi hội, liên chi hội ở cơ sở: 
Do ý thức được sức mạnh của Hội phải xuất phát từ cơ sở nên BCH đã rất 
chú trọng đến thành lập các chi hội, liên chi hội. BCH đã thường xuyên gửi 
công văn hướng dẫn, nhắc nhở, đôn đốc các tổ chức thành viên thành lập các 
chi hội, liên chi hội trực thuộc Hội. Về liên chi hội thì BCH muốn chuyển đổi 
các liên hiệp đã có từ trước sang liên chi hội vì các liên hiệp này được thành 
lập trên những cơ sở pháp lý chưa chặt chẽ. Trong khi các Liên hiệp thư viện 
đại học phía Bắc và phía Nam nhất trí ngay với chủ trương này thì các liên 
hiệp thuộc hệ thống thư viện công cộng còn phân vân vì nhiều lãnh đạo liên 
hiệp quan niệm rằng nếu chuyển sang liên chi hội thì sẽ không được hỗ trợ 
hoạt động từ kinh phí nhà nước. Thường trực Hội đã thảo luận với lãnh đạo 
Vụ Thư viện và đi đến thống nhất về tên gọi của Liên chi hội, Chi hội, Phân 
hội TV cơ sở. Đầu năm 2011, BCH Hội đã gửi công văn chỉ đạo các thư viện 
khẩn trương thành lập các tổ chức ở cơ sở theo tinh thần thỏa thuận với Vụ 
Thư viện và đặt ra mục tiêu: phấn đấu đến tháng 6/2011 sẽ ổn định tổ chức 
hội từ Trung ương đến cơ sở. Nhưng kết quả thu được không mấy khả quan: 
ngoài 3 liên chi hội (Liên chi hội các thư viện đại học phía Nam, Liên chi hội 
các thư viện đại học phía Bắc, Liên chi hội thư viện các tỉnh Nam Trung bộ 
và Tây Nguyên) và Chi hội thư viện Phú Yên (2009), chỉ thành lập thêm 
được Chi hội thư viện tỉnh Đồng Nai với 622 hội viên tại 14 phân hội cấp 
huyện của tỉnh này. 
- Gia nhập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam: 
Năm 2008, HTVVN làm hồ sơ, thủ tục và đã được chấp nhận là thành viên 
của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Việc tham gia vào 
Liên hiệp này đã tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động của HTVVN: nhận được 
sự giúp đỡ về nghiệp vụ hoạt động của Hội; đã tham gia các lớp học do Liên 
hiệp tổ chức; tham gia vào Đoàn Chủ tịch Liên hiệp. Có thể nói rằng việc gia 
nhập này đã làm tăng thêm sức mạnh và nâng cao được vị thế của HTVVN... 
2.2. Phát triển hội viên 
- Thiết lập hội viên tập thể. Trong Điều lệ chính thức của Hội chỉ có quy định 
về hội viên cá nhân. Điều đó gây khó khăn cho việc quản lý và thu hội phí. 
Vì thế, BCH đã đề nghị với Bộ Nội vụ và đã được Bộ đồng ý điều chỉnh quy 
định về hội viên cá nhân thành hội viên tập thể. Nghĩa là, một thư viện nào đó 
trở thành hội viên tập thể thì tất cả thành viên trong hội viên tập thể đó đều là 
hội viên của HTVVN. BCH Hội coi những thư viện đã tham gia đại hội thành 
lập Hội là hội viên tập thể đương nhiên của mình. Hội viên tập thể đóng hội 
phí thay cho tất cả hội viên của mình. Việc chuyển đổi hội viên cá nhân thành 
hội viên tập thể đã có hiệu quả trong việc thu hội phí. Lần đầu tiên, năm 
2009, các hội viên tập thể đã thực hiện việc nộp hội phí: 26 hội viên tập thể 
đóng được 33,5 triệu đồng. Tuy vậy, có một số thư viện đã không đóng hội 
phí từ khi thành lập đến nay, có thể các thư viện đó nghĩ rằng mình chưa phải 
là hội viên chính thức của Hội. 
Các liên chi hội, chi hội sau khi thành lập cũng đã chú trọng phát triển hội 
viên mới, đặc biệt là các Liên hiệp Thư viện đại học phía Bắc, phía Nam. 
Ngoài ra, năm 2009, biểu trưng – lôgô của Hội Thư viện đã được chọn thông 
qua cuộc thi sáng tác lôgô; và vào đầu năm 2011 website của Hội đã được 
thiết kế, đăng ký với cơ quan chức năng và đã đưa lên mạng Internet 
(www.vla.org.vn). 
2.3. Công tác chỉ đạo các hoạt động chuyên môn 
Hội đã chỉ đạo các Liên chi hội, Chi hội phối hợp với các Thư viện tham gia 
các hoạt động chuyên môn, tập trung cổ vũ cho hoạt động thư viện và phong 
trào đọc. Tuy nhiên, do mới thành lập nên BCH Hội đã chọn những hoạt 
động có tính chất bề nổi. Ngay trong năm 2007, Hội đã có công văn hướng 
dẫn các thư viện thành viên tổ chức ngày sách và bản quyền thế giới 23/4 và 
được nhiều thư viện tỉnh thực hiện. Ngay tại Hà Nội, Hội đã phối hợp với Vụ 
Thư viện và Thư viện Quốc gia tổ chức Ngày Sách và bản quyền thế giới 
trong các năm 2007, 2008, 2010, 2011. Nhân dịp đó Hội phát động các đợt 
quyên góp sách hoặc các phong trào thi đua. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội, 
trong các năm từ 2007 – 2011, BTC ngày hội đã quyên góp được khoảng 
100.000 cuốn và đã gửi hỗ trợ cho các thư viện có nhiều khó khăn ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đây là một trong những hoạt động có ý 
nghĩa rất thiết thực của ngành Thư viện Việt Nam nhằm tôn vinh nghề thư 
viện và cổ vũ cho văn hóa đọc ở nước ta. 
- Một thành tích nổi bật của BCH Hội Thư viện khóa I là đã phối hợp với Vụ 
Thư viện và Thư viện Quốc gia Việt Nam thực hiện tốt vai trò là Chủ tịch 
CONSAL XIV. Để thực hiện vai trò này, ngành thư viện nước ta đã tổ chức 
thành công hội nghị BCH CONSAL XIV lần thứ nhất tại Huế (2007) và lần 
thứ hai tại Tp. Hồ Chí Minh (2008), và Đại hội CONSAL XIV tại Hà Nội 
(4/2009). Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, với sự tham gia của gần 
1.000 đại biểu, trong đó gần 350 đại biểu nước ngoài, đến từ 27 nước. Chúng 
ta đã thực hành nhiều sáng kiến trong tổ chức và hoạt động của CONSAL và 
do đó góp phần nâng cao hiệu quả của tổ chức này. Cho đến bây giờ các đồng 
nghiệp Đông Nam Á vẫn còn đánh giá rất cao những đóng góp mới của 
ngành thư viện Việt Nam với tổ chức này thông qua việc tổ chức Đại hội 
CONSAL XIV. Sở dĩ có thành công đó là do những cố gắng của BTC, Chi 
hội Thư viện Quốc gia, Vụ Thư viện, Thư viện KHTH Thừa Thiên – Huế, 
thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Liên chi hội thư viện đại học phía Nam, 
Trung tâm Học liệu Huế, Thư viện Hà Nội, ĐH Bách Khoa Hà Nội... 
- Hội góp phần quan trọng để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn 
bản về thực hiện chuẩn hóa. Nhiều thành viên BCH Hội đã tham gia Ban tư 
vấn dịch bản tóm lược DDC 14 và lựa chọn các chuẩn nghiệp vụ chung cho 
các thư viện Việt Nam. Kết quả bản tiếng Việt của DDC 14 đã được công bố 
vào năm 2006. Lãnh đạo Hội đã phối hợp với Vụ Thư viện và Thư viện Quốc 
gia tổ chức Hội thảo bàn về ứng dụng DDC (3/2007), từ kết quả hội nghị đó 
Bộ VHTT, 7/5/2007 đã ban hành văn bản số 1598/VHTT-TV về việc áp dụng 
DDC14, MARC21, AACR2, những chuẩn nghiệp vụ do Ban tư vấn lựa chọn, 
vào công tác của các thư viện Việt Nam. 
- Năm 2009, Lãnh đạo Hội cùng với Vụ Thư viện và Thư viện Quốc gia tham 
mưu với Bộ VHTTDL chỉ đạo tích cực việc tạo dư luận xã hội và có ý kiến 
với UBND tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi đất của Thư viện tỉnh Phú Thọ để 
xây dựng khách sạn 5 sao nhưng chưa bố trí diện tích nhà mới cho Thư viện 
tỉnh. Kết quả UBND tỉnh Phú Thọ đã dừng việc này trong một thời gian và 
sau đó đã thu xếp địa điểm mới cho thư viện tỉnh Phú Thọ. Đó cũng là thành 
công của HTVVN. 
- Lãnh đạo Hội đã tham gia trực tiếp vào Ban vận động “Hành trình tìm kiếm 
sách và tư liệu quý hiếm về Thăng Long – Hà Nội” trong dự án “Tủ sách 
Thăng Long ngàn năm văn hiến” do Nhà xuất bản Hà Nội chủ trì; phối hợp 
với Thư viện Quốc gia và Thư viện KHTH TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo 
với chuyên đề “Xây dựng bộ Tiêu đề chủ đề Việt Nam” (đầu năm 2009) với 
sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ nhiều thư viện trong cả nước với kết 
quả đạt được là đã thống nhất khái niệm tiêu đề chủ đề và kiến nghị với 
TVQGVN đứng ra biên soạn Bộ tiêu đề chủ đề Việt Nam... 
- Tổ chức cuộc gặp thường trực HTVVN và Hội Thông tin – Tư liệu Việt 
Nam bàn về các hoạt động phối hợp giữa hai Hội. Phối hợp với Hội TTTL tổ 
chức các hội thảo ở Hà Nội và Phú Thọ về đưa công nghệ sinh học vào Việt 
Nam, mở ra hướng thư viện phục vụ nông nghiệp (2009) và cả hai hội phối 
hợp với Vụ Thư viện tổ chức hội thảo "Thư viện phục vụ nông nghiệp và 
phát triển nông thôn" (tháng 11/2010)... 
- Lãnh đạo Hội đã tham gia Ban biên soạn Luật Thư viện, Ban xây dựng 
chiến lược phát triển Văn hóa đọc (do Bộ VHTTDL chủ trì). 
- Tổ chức cuộc thi “Triển lãm và phục vụ Báo Xuân” năm 2011. Kết quả đã 
có 23 thư viện tỉnh, thành phố gửi Báo cáo, hồ sơ về HTVVN đề nghị xét và 
chấm giải (08 thư viện tỉnh, thành gửi Hồ sơ về muộn nên không dự xét giải 
lần này). Kết quả là, có 05 thư viện tỉnh, thành phố đạt giải Nhất (Tp. Hồ Chí 
Minh, Quảng Ninh, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Tp. Đà Nẵng) và 07 thư viện đạt 
giải Nhì (Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đồng Nai, Hậu Giang, Long 
An). Đây là hoạt động độc lập (tự tổ chức) đầu tiên của HTVVN. 
Các liên chi hội, chi hội cũng đã tiến hành nhiều hoạt động như Liên chi hội 
Thư viện Đại học phía Nam và phía Bắc mỗi năm thường tổ chức từ 2 – 3 hội 
nghị, hội thảo, trong đó có những hội thảo phối hợp với các đối tác nước 
ngoài và 2 – 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ thuộc các thư 
viện thành viên. Chủ đề của các hội thảo, lớp học là những vấn đề mới của 
công tác thư viện nước ta hoặc thế giới. 05 liên hiệp, 01 Liên chi hội và 02 
chi hội thuộc hệ thống thư viện công cộng mỗi năm đều tổ chức các hoạt 
động: hội nghị hoặc hội thảo khoa học và tổ chức cuộc thi thiếu niên kể 
chuyện sách của liên chi hội. 
2.4. Công tác hợp tác quốc tế: 
BCH đã phối hợp với Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam và nhiều 
thư viện khác tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế, tiêu biểu là: 
- Tham gia xây dựng và thực hiện dự án vùng do Quỹ SIDA (Thụy Điển) tài 
trợ: “Phát triển hoạt động thư viện công cộng ở Việt Nam và Lào”. Đã tổ 
chức một số cuộc khảo sát và hội thảo về công tác thư viện của Việt Nam và 
Lào. Tổ chức được lớp đào tạo về kỹ năng thông tin cho 18 cán bộ thư viện 
của 2 nước. Với sự giúp đỡ của Quỹ SIDA, Đoàn HTVVN và Lào gồm 6 
thành viên đã sang thăm và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội với Hội Thư 
viện Hồng Kông trong thời gian từ 16– 20/11 năm 2008. Sau đó, tại Hà Nội, 
BCH HTVVN đã tổ chức cuộc họp – trao đổi kinh nghiệm công tác với Chủ 
tịch Hội Thư viện Hồng Kông và xây dựng dự thảo chiến lược hoạt động của 
HTVVN đến năm 2010. Cũng nhờ tài trợ của Quỹ SIDA, HTVVN đã tổ chức 
thi và chọn được mẫu lô gô chính thức cho Hội. 
- Năm 2009, Hội phối hợp với Quỹ châu Á tổ chức thành công cuộc thi “Đi 
tìm đại sứ văn hóa” tại Việt Nam do Quỹ châu Á tài trợ. Các “đại sứ” đoạt 
giải đã có chuyến thăm Hoa Kỳ do ông Phạm Thế Khang, Giám đốc 
TVQGVN, Phó Chủ tịch thường trực HTVVN dẫn đầu. 
- Hội đã phối hợp với Hội Hỗ trợ giáo dục và Thư viện Việt Nam (LEAF-
VN) tại Hoa Kỳ tổ chức 2 lớp tập huấn về “Bộ Tiêu đề chủ đề - Subject 
Heading” với sự thuyết trình, hướng dẫn của các chuyên gia thư viện là Việt 
kiều tại Mỹ. 02 lớp được tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với 
260 người học đến từ các hệ thống thư viện trong cả nước. 
- Lãnh đạo Hội đã tham dự Hội thảo "Xây dựng Hội Thư viện vững mạnh" 
tại Singapore (2009); đã tham gia đoàn công tác tại Lào, trao đổi kinh nghiệm 
xây dựng Luật Thư viện, kinh nghiệm Quản lý sự nghiệp thư viện trên phạm 
vi cả nước và kế hoạch hợp tác hoạt động giữa HTVVN và Hội thư viện Lào. 
- Hội đã phối hợp với Quỹ Force (Hà Lan) và Vụ Thư viện tổ chức Hội nghị - 
Hội thảo tổng kết 10 năm triển khai Dự án "Hỗ trợ phát triển dịch vụ thư viện 
phục vụ người khiếm thị ở Việt Nam" tại Hà Nội tháng 11/2010; 
- Hội đã phối hợp với Thư viện trường Đại học Berkeley xây dựng đề án về 
“Ghi đầy đủ các Dấu trong danh từ riêng Việt Nam”, kiến nghị với Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ để bổ sung vào Bộ Tiêu đề chủ đề (Subject Heading). Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ đã đồng ý với kiến nghị này và đề nghị phía Việt Nam 
tiếp tục hoàn thiện đề án. 
- Các Liên chi hội Thư viện Đại học phía Bắc và phía Nam đều có những 
hoạt động hợp tác quốc tế. Năm 2010 Liên chi hội Thư viện Đại học phía Bắc 
phối hợp với Thư viện các trường Đại học Hàn Quốc tổ chức Hội thảo quốc 
tế về "Tạo lập và chia sẻ tài nguyên Điện tử" với hơn 100 người tham gia. 
Năm 2011 phối hợp với một số nhà xuất bản lớn trên thế giới tổ chức hội 
thảo giới thiệu về nguồn tin điện tử... Liên chi hội thư viện Đại học phía Nam 
phối hợp với LEAF - VN tại Hoa Kỳ mở lớp Tập huấn "Tiếp cận thông tin 
theo chủ đề". 
- Liên chi hội phía Bắc những năm gần đây, nhân dịp tham gia các hội thảo 
khoa học hàng năm với Hiệp hội thư viện đại học các nước Đông Á đều cử 
thêm người đến học hỏi nghiệp vụ, kinh nghiệm hoạt động của các nước đăng 
cai tổ chức. 
3. Đánh giá chung 
Về thành công, có thể rút ra một số thành công tiểu biểu của HTVVN trong 5 
năm qua như đã hình thành sớm bộ máy của BCH và định ra quy chế hoạt 
động của BCH; Đã triển khai được một số hoạt động chuyên môn, mặc dù 
phần lớn các hoạt động đó là phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác; Đã tiến 
hành một số hoạt động hợp tác quốc tế có kết quả; Các liên chi hội thư viện 
đại học đã có nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt hỗ trợ tích cực cho các thư 
viện thành viên trong việc chuẩn hóa về nghiệp vụ thư viện. 
Tuy nhiên hoạt động của Hội có nhiều hạn chế, trong đó đáng chú ý là: Việc 
bộ máy tổ chức của Hội từ Trung ương đến cơ sở chậm được ổn định, đã hạn 
chế nhiều tới hiệu quả hoạt động của HTVVN; Hoạt động của Hội nói chung, 
của các tiểu ban nói riêng còn hạn chế, đơn điệu, chưa nhiều, chưa có bề rộng 
lẫn chiều sâu; Nhiều thành viên BCH Trung ương và BCH cơ sở còn lúng 
túng về nội dung và phương thức hoạt động của Hội, một số ủy viên BCH 
Hội chưa thật sự quan tâm đến công tác Hội, không triển khai các Nghị quyết 
của BCH TW Hội, các nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt là tác động của 
Hội đến ngành thư viện, đến xã hội chưa rõ nét. Chưa lôi cuốn được sự ủng 
hộ, tài trợ của các tổ chức, của xã hội đối với Hội; Chưa có hoạt động có thể 
mang lại những khoản thu cho Hội; Việc đóng hội phí chưa được thực hiện 
tốt. Nhiều hội viên tập thể chưa đóng hội phí từ khi thành lập đến nay; Công 
tác đối với hội viên chưa thực hiện tốt chưa có thẻ hội viên, chưa có hỗ trợ 
hội viên khi gặp khó khăn. 
Nguyên nhân của những tồn tại trên thì có nhiều nhưng có thể nêu ra các 
nguyên nhân chính sau: 
- Về nhận thức, BCH từ Trung ương đến cơ sở chưa nhận thức đúng về hoạt 
động của Hội là cần thiết để tập hợp đông đảo cán bộ thư viện tự nguyện 
tham gia Hội, bảo vệ quyền lợi, phát huy sức mạnh của cán bộ thư viện, do 
đó, nhiều người chưa dành thời gian và trí tuệ để chủ động đề ra các nội dung 
và phương thức hoạt động phù hợp với tính chất một hội xã hội nghề nghiệp; 
- Điều kiện hoạt động của Hội như: cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện 
v.v... đều thiếu thốn. 
- Hội mới thành lập nên chưa có kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động. 
- Việc điều hành của lãnh đạo Hội đến các tiểu ban, các thành viên BCH chưa 
thường xuyên. Nhiều chủ trương, công việc thiết thực, phù hợp đã đề ra 
nhưng việc theo dõi thực hiện chưa tốt nên chưa đi vào thực tiễn. Nhiều ủy 
viên BCH, trưởng tiểu ban do bận công tác tại cơ quan chưa dành nhiều công 
sức cho việc lên kế hoạch và điều hành công việc của tiểu ban. Cán bộ lãnh 
đạo Hội khi đang tại nhiệm thì bận bịu, thiếu thời gian để tham gia công tác 
hội, khi nghỉ hưu rộng rãi thời gian thì lại thiếu ngân sách, phương tiện, cơ sở 
vật chất để làm công tác cho hội... 
- Công tác tuyên truyền về Hội còn rất hạn chế. Thỉnh thoảng mới có một ít 
tin tức đưa lên Tạp chí Thư viện Việt Nam, lên trang web của Hội do thiếu 
người chuyên trách công việc này. 
Những công việc của nhiệm kỳ tới chắc chắn sẽ có nhiều nhưng công tác tổ 
chức vẫn phải đặt lên hàng đầu như bầu ra một BCH mới có đủ năng lực khắc 
phục các tồn tại trong nhiệm kỳ I; hoàn thiện tổ chức hội ở cơ sở trong tất cả 
các hệ thống thư viện; tiến hành các hoạt động nhằm làm cho hội viên và xã 
hội hiểu về vai trò và lợi ích của Hội đối với xã hội và mỗi hội viên; tiến hành 
các hoạt động nhằm làm tăng quỹ Hội từ nguồn thu hội phí và tài trợ của các 
tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước... 
Tóm lại, mặc dù còn nhiều tồn tại nhưng BCH Khóa I đã đặt những nền tảng 
đầu tiên trên bước đường phát triển của HTVVN. Nhiệm vụ của BCH khóa 
mới là tìm ra những phương cách để khẳng định vị thế và tác dụng của Hội 
trong xã hội, trên trường quốc tế và trong cộng đồng đông đảo những người 
làm công tác thư viện Việt Nam. 
__________________ 
Lê Văn Viết 
Chánh Văn phòng Hội Thư viện Việt Nam 
Nguồn: Tạp chí Thư viện Việt Nam số 6(32) – 2011 (tr.3- 8) 

File đính kèm:

  • pdfhoi_thu_vien_viet_nam_5_nam_nhin_lai.pdf