Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí tại công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường đô thị Quy Nhơn

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi phí tại công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường đô thị Quy Nhơn: ... công dụng, theo vị trí,… Có thể phân loại chi phí theo một số cách sau: + Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế hay còn gọi là phân loại theo yếu tố chi phí + Phân loại chi phí theo khoản mục giá thành sản phẩm + Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí và mối quan hệ với đối tượng ... chức quản lý 2.2. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN 2.2.1 Môi trường kiểm soát Phản ánh sắc thái chung của một tổ chức, tác động đến ý thức của mọi người trong tổ chức, là nền tảng cho các bộ phận khác trong hệ thống KSNB. Bao gồm: Cơ cấu t...ình luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán về chi phí được tổ chức hợp 18 lý phục vụ tốt cho việc cung cấp thông tin kịp thời cho lãnh đạo Công ty. Công tác quản lý chi phí của Doanh nghiệp vẫn thực hiện theo Quy chế tài chính và theo các văn bản quy định của Bộ Tài chính. b. Hạn chế, nguyê...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 743 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (26).pdf