Luận văn Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định: ... như lấy các số liệu từ bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh nhập vào phần mềm Excell để nhận được bảng các chỉ số tài chính của doanh nghiệp. 1.3.3. Lập báo cáo phân tích báo cáo tài chính khách hàng Sau khi hoàn thành công việc thẩm định và phân tích báo cáo tài chính khách h... toàn tỉnh và một số tỉnh khác, Công ty hoạt động ổn định, có hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động có lãi qua nhiều năm liên tục, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, các chỉ số về khả năng thanh toán, về bố trí cơ cấu tài chính khá tốt. Đây là khách hàng tiềm năng, có nhu cầu ...tại đã đi vào hoạt động thường xuyên tại ngân hàng tuy nhiên hiệu quả phân tích chưa cao, cán bộ chuyên môn phân tích báo cáo tài chính chưa đồng điều và chưa phân định rõ trách nhiệm của phòng Thẩm định và quản lý tín dụng với các phòng Giao dịch khách hàng trong công tác cho vay khách hàng...

pdf27 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 901 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (27).pdf