Luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường cao đẳng công nghệ - Kinh tế và thuỷ lợi miền trung

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường cao đẳng công nghệ - Kinh tế và thuỷ lợi miền trung: ...thể lựa chọn một trong ba mơ hình dưới đây: - Mơ hình tổ chức bộ máy kế tốn tập trung - Mơ hình tổ chức bộ máy kế tốn phân tán - Mơ hình tổ chức bộ máy kế tốn vừa tập trung vừa phân tán Sau khi xác định được mơ hình tổ chức phù hợp, các đơn vị sự nghiệp tiến hành phân cơng cơng việc c...ường xuyên, liên tục mà chủ yếu tập trung vào các kỳ quyết tốn nên số liệu cung cấp cho nhu cầu quản trị chưa kịp thời, chưa thật sự chính xác. 2.2.2.4 Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính Định kỳ hàng quý, hàng năm theo qui định của chế độ kế tốn, Trường đã tiến hành lập hệ thống BCTC gử... phân tích kinh tế, kế tốn quản trị nên khả năng tham mưu cho lãnh đạo về khai thác, quản lý tài chính rất hạn chế. 2.3.3 Những nguyên nhân 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan Nhận thức, quan điểm đến mơi trường pháp lý, chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 925 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (17).pdf
Ebook liên quan