Luận văn Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh: ...Ảnh hưởng đến ứng suất dư bề mặt CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẮT, VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT VÀ HỆ THỐNG CƠNG NGHỆ ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY 2.1 Ảnh hưởng của chế độ cắt đến chất lượng bề mặt chi tiết máy 2.1.1 Ảnh hưởng của tốc độ cắt Tốc độ cắt là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đế...rụ và dao phay đĩa, khi chọn lượng dao cực đại cần xuất phát từ chiều dày cắt khơng đổi lớn nhất, nghĩa là amax = const. Từ đĩ ta cĩ thể xác định lượng chạy dao răng: sz = 2 2 D t D t C − (3.1) Cơng thức này biểu thị sự phụ thuộc giữa lượng chạy dao răng với chiều sâu cắt và đư... c. Thiết bị đo Máy đo độ cứng EMCO-TEST N3 (Viện Cơng nghệ cơ khí, tự động hĩa) Hình 4.4 – Máy đo độ cứng Máy đo độ nhám với 2 thang đo Ra và Rz Hình 4.5 – Máy đo độ nhám bề mặt 19 d. Vật liệu gia cơng Thép SKD61 với thành phần chính theo tiêu chuẩn JIS G4404 (1983) Nhật Bản, cĩ th...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1047 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (14).pdf