Luận văn Nghiên cứu ổn định trượt móng trụ điện trên sườn dốc - Dự án thủy điện Đakmi 4

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu ổn định trượt móng trụ điện trên sườn dốc - Dự án thủy điện Đakmi 4: ...ằng mơ men (Fm) và phương trình khác hệ số an tồn theo cân bằng lực phương ngang (Ff). Hệ số an tồn cân bằng mơ men của phương pháp GLE như sau: (3.3) Phương trình hệ số an tồn cân bằng lực theo phương ngang (3.4) Để giải được phương trình (3.3) và phương trình (3.4), chiếu lên p...ộ (m). Phương trình (3.19) cĩ thể được viết lại thành uw = γw (H-y) Thế phương trình (3.19) vào phương trình (3.18) ta cĩ phương trình sau: ( )yHm ww −∂=∂ γθ (3.20) Bây giờ cĩ thể thế phương trình trên vào phương trình (3.16), dẫn tới phương trình sau: ( ) t yH mQ y Hk yx H... đất, đá được khai báo theo mơ hình Morh – Colum, riêng lớp đá gốc được khai báo là Bedrock. 4.3.1.3 Tải trọng tính tốn truyền vào cơng trình Sử dụng kết quả tính tốn tổ hợp nội lực bất lợi nhất cĩ khả năng xảy ra cho cơng trình trong mọi chế độ làm việc. 4.3.1.4 Kiểm tra và chạy chương ...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 945 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (11).pdf
Ebook liên quan