Luận văn Tăng cường công tác kiểm soát thu, chi của cơ quan đại diện thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Tăng cường công tác kiểm soát thu, chi của cơ quan đại diện thông tấn xã Việt Nam tại Đà Nẵng: ... chiến lược quan trọng của TTXVN tại miền Trung và Tây Nguyên. Trải qua hơn 30 năm qua trong quá trình hình thành và phát triển, những thành tựu mà CQĐD TTXVN tại ĐN đạt được đã gĩp phần khẳng định niềm tin đáng tin cậy của Đảng và nhà nước trong hệ thống thơng tin chính thống của mình, phục... Thực hiện năm 2008 Dự tốn Ước thực hiện Dự tốn năm 2010 A. PHẦN THU 18.665.172 20.659.789 21.219.713 22.190.500 1 Thu từ ngân sách cấp(250-254) 6.317.200 7.018.100 7.018.100 7.420.500 2 Thu sự nghiệp Thơng tấn 4.354.170 5.126.564 5.335.868 5.540.000 3 Thu dịch vụ (in,ảnh,tài c... lớn cho hoạt động của đơn vị. - Cơng tác quản lý thu, chi tại cơ quan và khối phân xã đã cĩ nhiều tiến bộ, đơn vị và các phân xã trực thuộc luơn quan tâm đến cơng tác quản lý các khoản thu nhằm tăng thu và tiết kiệm chi theo yêu cầu thực hành tiết kiệm chống lãng phí. - Cơng tác kế tốn...

pdf25 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 720 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (31).pdf