Luận văn Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Quảng Nam

Tóm tắt Luận văn Tăng cường kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế tỉnh Quảng Nam: ...ện nhiệm vụ quản lý. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng đầy đủ rõ ràng, không chồng chéo, bỏ sót. Theo luật Quản lý thuế có thể chia kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp thành 3 nhóm: (1) các thủ tục hành chính thuế bảo đảm điều kiện cho NNT kê khai, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn, (2) giám sát ...2011, nợ khó thu tăng trên 34%, nợ chờ xử lý tăng khoảng 4%, nợ chờ điều chỉnh tăng trên 250%... 2.3. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NAM 12 2.3.1. Thực trạng kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Quảng Nam a. Kiểm soát ở khâu đă...uế và báo cáo tài chính của những năm hiện có của doanh nghiệp); + Tình hình chấp hành và vi phạm của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện tính, kê khai và thu nộp thuế; + Thông tin thu thập từ các bên thứ ba. c. Phân tích thông tin + Mức độ tuân thủ về nộp đúng hạn tờ khai thuế. + M...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 907 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (5).pdf
Ebook liên quan