Luận văn Tổ chức công tác kế toán đầu tư xây dựng cơ bản tại ban quản lý dự án Cầu Rồng

Tóm tắt Luận văn Tổ chức công tác kế toán đầu tư xây dựng cơ bản tại ban quản lý dự án Cầu Rồng: ...c bộ máy kế tốn tập trung Ban QLDA quản lý thực hiện dự án, các dự án thực hiện nằm trong phạm vi gần nhau, do đĩ Ban QLDA khơng thành lập thêm bộ máy riêng theo đĩ đương nhiên sẽ khơng cĩ tổ chức bộ máy kế tốn riêng lẻ. b. Mơ hình tổ chức bộ máy kế tốn phân tán Các dự án được Ban QLDA ...5 - và Báo cáo tổng hợp số dư từng tài khoản 3311, 3312. 2.2.2. Tổ chức kế tốn thanh tốn khối lượng hồn thành 2.2.2.1. Tổ chức kế tốn thanh tốn khối lượng xây dựng cơng trình hồn thành * Đặc điểm chung: Khối lượng xây dựng cơng trình hồn thành theo hình thức chỉ định thầu hoặc hìn...ối lượng phát sinh; + Bản vẽ hồn cơng; + Các hồ sơ quyết tốn về chi phí thiết bị, hĩa đơn chứng từ thanh tốn: Bản gốc + Chi phí kiến thiết cơ bản khác, hĩa đơn chứng từ thanh tốn 3.2.3. Tổ chức xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết: trình phục vụ tra cứu, lưu trữ vĩnh viễn, cụ thể như s...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 928 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (5).pdf
Ebook liên quan