Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt

Tóm tắt Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt: ...  Các khoản cho vay kinh doanh ngắn hạn - Cho vay mua hàng dự trữ - Cho vay vốn lưu động - Cho vay ngắn hạn các công trình xây dựng - Cho vay trên tài sản  Các khoản cho vay kinh doanh dài hạn - Cho vay kinh doanh kỳ hạn - Cho vay luân chuyển - Cho vay dài hạn 1.2.2.2. Huy động ...với 31/12/2011, trong khi đó mức trung bình toàn quốc chỉ tăng 0,76% và cao hơn nhiều so với một số tỉnh trong khu vực như Hải Dương, Hưng Yên. Trước việc rất nhiều doanh nghiệp sản xuất khó khăn, hoạt động cầm chừng, thậm chí phá sản, giải thể, lượng hàng tồn kho lớn, Ngân hàng Nhà nước đã th...n kinh doanh - Trình độ tổ chức, quản lý còn yếu kém - Thiếu tài sản bảo đảm  Nguyên nhân khách quan: - Tình hình kinh tế xã hội - Chính sách kinh tế vĩ mô chưa đồng bộ - Hệ thống thông tin chưa phát triển và nguồn thông tin thiếu độ tin cậy - Hoạt động của thị trường tài chính và hệ...

pdf21 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 696 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdf00050002086.pdf
Ebook liên quan