Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quôc tế

Tóm tắt Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quôc tế: ...ốn/dự án đạt 7,72 triệu USD/dự án. Đây là kết quả khi Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị định số 22/1999/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam Bảng 2.1. Đầu tƣ trực tiếp ra nƣớc ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam theo cá...công nghệ sản xuất lạc hậu, trình độ quản lý và kinh nghiệm kinh doanh quốc tế còn nhiều hạn chế nên không có nhiều lợi thế trong cạnh tranh. 2.3.2.2. Những hạn chế từ phía Nhà nước (i) Nhà nước chưa xây dựng chiến lược tổng thể cấp quốc gia về đầu tư ra nước ngoài (trừ ngành dầu khí) nên ...hức gặp gỡ giữa Chính phủ và đại diện ngoại giao với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài. (iv) Sớm xây dựng website về đầu tư ra nước ngoài để cung cấp thông tin liên quan đầu tư trực tiếp ra nước ngoài miễn phí cho doanh nghiệp. (v) Thu thập thông tin...

pdf32 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 617 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002088.pdf
Ebook liên quan