Hoạt động xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Tóm tắt Hoạt động xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: ...p thông tin kịp thời về tình hình hoạt động tín dụng nhưng chưa phải là cơ quan định mức tín nhiệm doanh nghiệp một cách độc lập và hiệu quả, thông tin cung cấp còn đơn điệu, thiếu cập nhật. 1.1.2.2. Rủi ro do nguyên nhân chủ quan. a. Rủi ro từ phía khách hàng vay. - Sử dụng vốn sai mục đí...ần thông tin tín dụng Việt Nam (PCB). 1.4.3. Xếp hạng tín dụng nội bộ của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Hầu hết các NHTM lớn tại Việt Nam đã nhận thức được tầm quan trọng của XHTD, chủ động nghiên cứu triển khai trong hoạt động tín dụng.Về cơ bản việc XHTD tại các NHTM đều đã tính đến...những đặc thù trong hoạt động của từng ngành riêng biệt. - Phương pháp xếp hạng còn mang tính chủ quan theo ý kiến của cán bộ chấm điểm. - Đối với một doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực: Việc đánh giá chấm điểm xếp hạng tín dụng trong trường hợp này cũng mang tính chất tương đối, ch...

pdf18 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1170 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdf00050002152.pdf
Ebook liên quan