Huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng Dầu Petrolimex

Tóm tắt Huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng Dầu Petrolimex: ... đánh giá là tăng trưởng tốt , hơp̣ lý khi nguồn vốn tăng đều qua các năm , luôn ổn điṇh phù hơp̣ với tốc đô ̣tăng trưởng dư nợ tín dụng . c. Chi phí huy đôṇg vốn Các hình thức xác định chi phí huy động vốn : Chi phí huy động vốn bình quân: là cơ sở để xác định điểm hòa vố...y động so với Tổng nguồn vốn (%) 81.7 87.3 85.4 84.2 (Nguồn: Báo cáo Ngân hàng PGBank 2008-2011) Cơ cấu nguồn vốn huy động vốn theo loại tiền: Biểu đồ 2.4: Huy đôṇg vốn theo loaị tiền c ủa PG Bank (Nguồn: Báo cáo Ngân hàng PG Bank 2008-2011) Qua biểu đồ cho thấy công tác huy động v...thống . Nhằm chăm sóc chu đáo hơn đối với các khách hàng hiêṇ hữu và các khách hàng tiềm năng . 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân Môṭ là : Huy đôṇg vốn từ TCKT&DC chưa đáp ứng toàn bộ nhu cầu sử duṇg vốn . Dẫn đến PG Bank hầu như trong tình trạng thiếu vốn để tài trợ c...

pdf20 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 596 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002123.pdf
Ebook liên quan