Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng erp tại bệnh viện C Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng erp tại bệnh viện C Đà Nẵng: ... dụng ERP là chỡa khúa ủể ủem ủến hiệu quả cho cụng tỏc kế toỏn tại bệnh viện. Nghiờn cứu lý luận chung về ERP tại bệnh viện cũng là cơ sở ủể tiến hành phõn tớch thực trạng cũng như ủưa ra cỏc giải phỏp nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tại BVC ĐN Chương 2 THỰC TRẠNG CễNG TÁC KẾ TOÁN TẠ... ứng ủược yờu cầu theo dừi hoạt ủộng thu viện phớ tại bệnh viện. Kế toỏn viện phớ cú thể theo dừi ủược tổng chi phớ thuốc men, vật tư y tế, cỏc xột nghiệm, dịch vụ kỹ thuật ủó thực hiện tại khoa phũng của từng bệnh nhõn thụng qua mó số vào viện của chớnh bệnh nhõn ủú. Thụng qua việc chia s...c tớch hợp với cỏc phõn hệ quản lý khỏc như Quản lý kho, quản lý mua hàng hoỏ – vật tư, quản lý hoạt ủộng thu viện phớ… Nhờ ủú, khi cỏc giao dịch tỏc nghiệp xảy ra thỡ cỏc bỳt toỏn hạch toỏn tương ứng như tăng, giảm hàng tồn kho (từ phõn hệ quản lý kho), cụng nợ phải thu (từ phõn hệ chi hoạt...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 26/08/2014 | Lượt xem: 851 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (10).pdf