Luận văn Kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp xây dựng - Trường hợp công ty cổ phần xây dựng sông Hồng 24

Tóm tắt Luận văn Kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp xây dựng - Trường hợp công ty cổ phần xây dựng sông Hồng 24: ...ệp xây dựng, được thiết lập cĩ tác dụng kiểm sốt trên cả hai phương diện là kiểm sốt vật chất và kiểm sốt ghi chép. 1.3.3. Kiểm sốt chi phí nhân cơng trực tiếp Để kiểm sốt tốt đối với chi phí nhân cơng địi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với các cán bộ phụ trách kỹ thuật của doanh nghiệp tro...ểm sốt chi phí tại Cơng ty 2.2.4.1. Kiểm sốt chi phí nguyên vật liệu trực tiếp a. Cơng ty mua nguyên vật liệu - nhập kho cơng ty, sau đĩ xuất kho nguyên vật liệu cho các đơn vị trực thuộc để tiến hành thi cơng cơng trình 14 - Kiểm sốt chu trình mua hàng nhập kho: Trong xây dựng, theo ...c đến hiệu quả của kiểm sốt. Tuy nhiên yếu tố mơi trường kiểm sốt hầu như chưa chú trọng đúng mức mặc dù đây là một trong những yếu tố khá quan trọng và cĩ thiên hướng tác động đến các yếu tố khác. Những tồn tại cần phải tăng cường khắc phục và hồn thiện các yếu tố kiểm sốt để đem lại h...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 931 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (2).pdf