Quản lý Nhà nước đối với hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Tóm tắt Quản lý Nhà nước đối với hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam: ...hành vi này không những là hành vi CTKLM, mà trong một số trường hợp có thể bị coi là một trong những tội phạm kinh tế. + Bóc lột: Dưới góc độ cạnh tranh, bóc lột được hiểu là sự hưởng dụng trái phép hay lạm dụng những thành quả lao động của một doanh nghiệp này đối với một doanh nghiêp khác. ...hậm chí có sự khác biệt giữa pháp luật liên bang và pháp luật các tiểu bang. 1.5.3 Quản lý hoạt động cạnh tranh không lành mạnh tại châu Á Việc quản lý cạnh tranh không lành mạnh của các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan có những nét tương đồng và chịu ...lý và xử phạt các hành vi này. Chương 3: Phương hướng và giải pháp quản lý hoạt động CTKLM trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 3.1. Bối cảnh mới của nền kinh tế thị trường có tác động tới hành vi cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam 3.1.1 Quan điểm của Nhà nước về chống cạn...

pdf17 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 655 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002121.pdf
Ebook liên quan