Bài giảng Kế toán tài chính II - Chương 6: Kế toán thuế tài sản

Tóm tắt Bài giảng Kế toán tài chính II - Chương 6: Kế toán thuế tài sản: ...ng tại thời điểm đó. Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (thuê đầu năm, trả cuối mỗi năm):PV =a+a+a++a(1+i)(1+i)2(1+i)3(1+i)nPV: giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (nợ gốc)n: thời gian thuêi: lãi suất ngầm định hoặc lãi suất tính theo năm ghi trong hợp đồ...khấu hao tài sản cho thuê hoạt động và số chi phí trực tiếp ban đầu được ghi nhận ngay hoặc phân bổ dần cho suốt thời hạn cho thuê phù hợp với việc ghi nhận doanh thu.CHO THUÊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ(133)111,112242153 627 Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt độngCHO THUÊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ33...được hoá đơn thanh toán tiền thuê TC111,112,6353412Định kỳ, nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê TCLãi thuê trả kỳ nàyNợ gốc trả kỳ nàyHẠCH TOÁN KT VỀ TSCĐ THUÊ TC111,112,635Trả phí cam kết sử dụng vốn phải trả cho bên cho thuê TCHẠCH TOÁN KT VỀ TSCĐ THUÊ TC623,627,641,642,2142 / 2147Trích khấu ha...

pptx80 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 18/09/2021 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính II - Chương 6: Kế toán thuế tài sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 6KT THUÊ TÀI SẢNLỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPACCOUTING OF LEASESMỤC TIÊU (OBJECTIVES)Phân biệt TSCĐ thuê tài chính và TSCĐ thuê hoạt độngHiểu cách xác định giá trị ban đầu của TSCĐ thuê tài chínhHiểu cách ghi nhận và trình bày thông tin về TSCĐ cho thuê và đi thuê (thuê hoạt động và thuê tài chính)Hiểu cách thu thập chứng từ liên quan đến kế toán TSCĐ đi thuê và cho thuê Hiểu cách ghi nhận trường hợp bán TSCĐ và thuê lạiTÀI LIỆU (MATERIALS)VAS 06 – Thuê tài sảnTT200/2014/TT-BTCGiáo trình Kế toán tài chính (Quyển 2)NỘI DUNG (CONTENTS)6.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG6.2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU CỦA TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH6.3 KT THUÊ VÀ CHO THUÊ HOẠT ĐỘNG6.4 KT THUÊ TÀI CHÍNH6.5 KT BÁN TSCĐ VÀ THUÊ LẠI6.6 TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH6.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGThuê TS là sự thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng TS cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định để được nhận tiền cho thuê một lần hoặc nhiều lần.KHÁI NIỆMCăn cứ:Mức độ chuyển giao các rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê từ bên cho thuê cho bên thuêThuê tài chính (Finance leases)Thuê hoạt động(Operating leases) Bên cho thuê và bên thuê phải xác định thuê TS là thuê tài chính hay thuê hoạt động ngay tại thời điểm khởi đầu thuê TS.PHÂN LOẠI6.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGThuê tài chínhLà thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê. Thuê hoạt độngLà thuê tài sản không phải là thuê tài chính. Nghĩa là thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động nếu nội dung của hợp đồng thuê tài sản không có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản.6.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGLưu ý: Thuê tài sản là quyền sử dụng đất thường được phân loại là thuê hoạt động vì quyền sử dụng đất thường có thời gian sử dụng kinh tế vô hạn và quyền sở hữu sẽ không chuyển giao cho bên thuê khi hết thời hạn thuê.6.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGLưu ý: Việc phân loại thuê tài sản là thuê tài chính hay thuê hoạt động phải căn cứ vào bản chất các điều khoản ghi trong hợp đồng. 6.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGDẤU HIỆU NHẬN BIẾT THUÊ TÀI CHÍNH(TÀI SẢN)Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn thuê;Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với mức giá ước tính thấp hơn giá trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê; Thời hạn thuê tài sản tối thiểu chiếm phần lớn thời gian sử dụng ước tính của tài sản cho dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu;Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn giá trị hợp lý của tài sản thuê;Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng không cần có sự thay đổi, sửa chữa lớn nào.DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THUÊ TÀI CHÍNH(TÀI SẢN)Hợp đồng thuê TS cũng được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu hợp đồng thỏa mãn ít nhất một trong ba (3) trường hợp sau:Nếu bên thuê hủy hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên quan đến việc hủy hợp đồng cho bên cho thuê;Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý của giá trị còn lại của tài sản thuê gắn với bên thuê; Bên thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi hết hạn hợp đồng thuê với tiền thuê thấp hơn giá thuê thị trường.VÍ DỤ 1.Ngày 01/7/20x0, công ty Hưng Thịnh ký hợp đồng cho Xí nghiệp bánh kẹo Hoàng Anh thuê 1 dây chuyền máy đóng gói. Hưng Thịnh đã mua dây chuyền này vào cùng ngày 01/07/20x0 với giá 452.706.000đ (giá chưa thuế GTGT, thuế suất 10%). Các điều khoản của hợp đồng thuê như sau:- Thời gian thuê4 năm- Số tiền phải trả hàng năm150 triệu đồng- Thời gian sử dụng kinh tế của dây chuyền6 năm- Giá trị còn lại ước tính của dây chuyền khi hết hạn thuê70 triệu đồng- Giá trị còn lại của dây chuyền được đảm bảo bởi bên thuê50 triệu đồngVÍ DỤ 1.Hợp đồng thuê có thể hủy ngang, nhưng nếu tự ý hủy hợp đồng, bên thuê phải bồi thường 1 khoản tiền tương đương 4 năm tiền thuê. Số tiền 150 triệu đồng mà Hoàng Anh phải trả hàng năm cho Hưng Thịnh bao gồm cả 30 triệu đồng tiền chi phí bảo dưỡng và bảo hiểm hàng năm do Hưng Thịnh thanh toán dùm. Khi hết hạn 4 năm, Hoàng Anh dự định sẽ trả lại dây chuyền cho Hưng Thịnh. Lãi suất ngầm định: 12%/nămVÍ DỤ 1.Yêu cầu: Hãy cho biết trường hợp trên đây là thuê hoạt động hay thuê tài chính? Giải thích.VÍ DỤ 1.Hướng dẫn giải:HĐ không có quyền hủy ngangGiá trị hiện tại chiếm phần lớn giá trị hợp lýThời gian thuê trên 2/3 thời gian sử dụng (4/6) Thuê tài chínhVÍ DỤ 1.6.2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU TS THUÊ TÀI CHÍNH(COST OF FINANCE LEASE ASSET) Giá trị TS thuê TC: giá thấp hơn giữa giá trị hợp lý của TS thuê và gtrị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (giá chưa có thuế GTGT).Nguyên giá =Giá trị TS thuê TC +CP trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến thuê TC Giá trị hợp lý: giá trao đổi (mua bán) TS trên thị trường tại thời điểm đó. Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (thuê đầu năm, trả cuối mỗi năm):PV =a+a+a++a(1+i)(1+i)2(1+i)3(1+i)nPV: giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (nợ gốc)n: thời gian thuêi: lãi suất ngầm định hoặc lãi suất tính theo năm ghi trong hợp đồng thuêa: khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu từng năm6.2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU TS THUÊ TÀI CHÍNH(COST OF FINANCE LEASE ASSET)Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (thuê đầu năm, trả đầu mỗi năm ):PV =a+a+a++a(1+i)(1+i)2(1+i)n-16.2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU TS THUÊ TÀI CHÍNH(COST OF FINANCE LEASE ASSET)Các khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu=Các khoản tiền bên thuê phải trả +Giá trị còn lại của TS cho thuê được đảm bảo -Tiền hoàn trả các chi phí dịch vụ và thuế (bên cho thuê trả hộ)-Tiền thuê phát sinh thêm6.2 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BAN ĐẦU TS THUÊ TÀI CHÍNH(COST OF FINANCE LEASE ASSET)VÍ DỤ 2.Công ty TNHH A có 1 hợp đồng thuê tài chính 1 xe ôtô trong thời hạn 3 năm, giá trị hợp lý của ôtô là 135.000.000đ (chưa bao gồm thuế GTGT); Tiền thuê phải trả mỗi năm 1 lần vào cuối năm là 50.000.000đ (chưa bao gồm thuế GTGT); Lãi suất tính theo năm ghi trong hợp đồng là 10%/năm. Trả lại TS vào cuối thời hạn thuê. Công ty đã chi tiền mặt vận chuyển, bốc dỡ khi nhận TS thuê là 1.000.000đ. Nhận TS thuê vào đầu năm 1. TS phục vụ cho hoạt động quản lý của DN.Yêu cầu: tính nguyên giá của TS thuê tài chính trên.VÍ DỤ 2.Hướng dẫn giải:Pv = 124.343Nguyên giá = 124.343+1000 = 125.3436.3 KT THUÊ VÀ CHO THUÊ HOẠT ĐỘNGACCOUNTING OF OPERATING LEASESKT THUÊ HOẠT ĐỘNGDN thuê:Không phản ánh giá trị tài sản đi thuê trên Bảng cân đối kế toán của DNChỉ phản ánh chi phí tiền thuê hoạt động vào chi phí SXKD theo PP đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán tiền thuê (trả tiền thuê từng kỳ hay trả trước, trả sau). 242623,627,641,642(2a) 133111,112331(2b)(1)KT THUÊ HOẠT ĐỘNGVí dụ 3.Doanh nghiệp A nộp VAT theo PP khấu trừ thuế, có tình hình về TSCĐ đi thuê hoạt động trong tháng 01/N như sau:Ngày 02/1, nhận 1 máy phát điện thuê ngoài để dùng tại phân xưởng sản xuất, có giá trị theo hợp đồng 75.000.000đ. Thời hạn thuê 6 tháng. Tiền thuê trả từng tháng 2.000.000đ/tháng, VAT 10%. Chuyển khoản trả tiền thuê tháng này và tiền đặt cọc là 5.000.000đ.Ví dụ 3.2. Ngày 30/1, chi tiền mặt thuê mặt bằng cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm tháng 01: 4.400.000đ (trong đó thuế đầu vào 400.000đ)3. Ngày 31/1, hết thời hạn thuê theo hợp đồng (1 năm), trả lại xe tải phục vụ bán hàng cho bên cho thuê, giá trị TS theo hợp đồng là 150.000.000đ và phân bổ tiền thuê tháng này 3.000.000đ Yêu cầu: Định khoản tình hình trên.Ví dụ 3.Hướng dẫn giải:N627 N133 N244 C112 2. N641 N133 C1113. N641 / C242KT CHO THUÊ HOẠT ĐỘNGDN cho thuê:Vẫn ghi nhận tài sản cho thuê hoạt động trên Bảng cân đối KT theo cách phân loại TS của DN .Vẫn trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê hoạt động Ghi nhận doanh thu và chi phí cho thuê hoạt động.KT CHO THUÊ HOẠT ĐỘNGDoanh thu cho thuê tài sản từ cho thuê hoạt động phải được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời hạn cho thuê mà không phụ thuộc vào phương thức thanh toán, trừ khi áp dụng phương pháp tính khác hợp lý hơn.Chi phí cho thuê hoạt động trong kỳ bao gồm khoản khấu hao tài sản cho thuê hoạt động và số chi phí trực tiếp ban đầu được ghi nhận ngay hoặc phân bổ dần cho suốt thời hạn cho thuê phù hợp với việc ghi nhận doanh thu.CHO THUÊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ(133)111,112242153 627 Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt độngCHO THUÊ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ333151133387131111,112Ghi nhận doanh thu:CHO THUÊ MÁY MÓC, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI133242111,112Chi phí liên quan TSCĐ cho thuê nhiều kỳChi phí liên quan TSCĐ cho thuê một kỳKhấu hao TSCĐ cho thuê214(2141)627Phân bổ CP liên quan TSCĐ cho thuê từng kỳChi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt độngCHO THUÊ MÁY MÓC, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢINhận trước tiền cho thuê nhiều kỳKết chuyển doanh thu cho thuê từng kỳ3331511(5113)3387131111,112Tiền cho thuê phải thu từng kỳNhận tiền cho thuê từng kỳThu tiền cho thuêHoàn trả tiền cho thuê nhận trước khi ngừng cho thuêGhi nhận doanh thu:CHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN142,242133111,112Chi phí liên quan BĐS cho thuê nhiều kỳChi phí liên quan BĐS cho thuê một kỳKhấu hao BĐS cho thuê632Pbổ CP liên quan BĐS cho thuê từng kỳ2147Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt độngCHO THUÊ BẤT ĐỘNG SẢNNhận trước tiền cho thuê nhiều kỳKết chuyển doanh thu cho thuê từng kỳ333151173387131111,112Tiền cho thuê phải thu từng kỳNhận tiền cho thuê từng kỳThu tiền cho thuêHoàn trả tiền cho thuê nhận trước khi ngừng cho thuêGhi nhận doanh thu:6.4 KT THUÊ TÀI CHÍNHACCOUNTING OF FINANCE LEASESQUY ĐỊNH KẾ TOÁN- Khoản thanh toán tiền thuê TS thuê TC bao gồm: Khoản phải trả nợ gốc từng kỳ Chi phí tài chính (số tiền lãi thuê TC)  Được xác định bằng: Số dư nợ gốc còn lại x tỷ lệ lãi suất định kỳ cố định.QUY ĐỊNH KẾ TOÁN- Bên thuê tính, trích KH TSCĐ thuê TC vào CPSX,KD theo định kỳ. (Theo thời gian sử dụng hoặc theo thời gian thuê nếu trả lại TS vào cuối thời hạn thuê)QUY ĐỊNH KẾ TOÁNKhoản thuế GTGT đầu vào bên cho thuê yêu cầu thanh toán (căn cứ vào hoá đơn của bên cho thuê):Nếu thuế GTGT được khấu trừ: ghi vào TK133Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: + Ghi vào nguyên giá (TK212): nếu việc thanh toán thuế GTGT được thực hiện một lần ngay tại thời điểm ghi nhận TSCĐ thuê TC+ Ghi vào chi phí SXKD (TK627,641,642): nếu thanh toán theo định kỳ nhận hoá đơn.CHỨNG TỪ- Hợp đồng thuê TC- Hóa đơn dịch vụ cho thuê TCTÀI KHOẢN SỬ DỤNG- TK 212 : TSCĐ thuê tài chính / TK217 (nếu là BĐS đầu tư)- TK 2142: Hao mòn TSCĐ thuê TC / TK2147- TK 3412: Nợ thuê tài chínhHẠCH TOÁN KT VỀ TSCĐ THUÊ TC(1) CP trực tiếp ban đầu liên quan TSCĐ thuê tài chính trước khi nhận tài sản thuê(2) Ký qũy đảm bảo việc thuê tài sản(3b)CP trực tiếp ghi nhận vào nguyên giá111,112,242244212 / 217Các chi phí, thủ tục phát sinh ban đầu khi thuê TS thuê TC:HẠCH TOÁN KT VỀ TSCĐ THUÊ TC 212 / 2173412(3a) xác định nợ gốc phải trả và giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa có thuế GTGTGhi nhận nợ thuê tài chính:HẠCH TOÁN KT VỀ TSCĐ THUÊ TC111,112,338133Thuế GTGT được khấu trừGHI NHẬN THUẾ GTGT ĐẦU VÀO: Nếu thuế GTGT được khấu trừHẠCH TOÁN KT VỀ TSCĐ THUÊ TC111,112,338212/217Thuế GTGT không được khấu trừ (việc thanh toán thuế GTGT được ghi nhận 1 lần ngay tại thời điểm thuê TC)GHI NHẬN THUẾ GTGT ĐẦU VÀO: Nếu thuế GTGT không được khấu trừ627,641,642Thuế GTGT không được khấu trừ (việc thanh toán thuế GTGT theo định kỳ nhận hoá đơn)Định kỳ nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê TC111,112,6353412Định kỳ, nhận được hoá đơn thanh toán tiền thuê TCLãi thuê trả kỳ nàyNợ gốc trả kỳ nàyHẠCH TOÁN KT VỀ TSCĐ THUÊ TC111,112,635Trả phí cam kết sử dụng vốn phải trả cho bên cho thuê TCHẠCH TOÁN KT VỀ TSCĐ THUÊ TC623,627,641,642,2142 / 2147Trích khấu hao TSCĐ thuê TCHẠCH TOÁN KT VỀ TSCĐ THUÊ TCKẾT THÚC THỜI HẠN THUÊ, TRẢ LẠI TS THUÊ HOẶC MUA LẠI TS THUÊChuyển TSCĐ thuê tài chính sang TSCĐ thuộc chủ sở hữu sử dụng (chuyển NG).212 / 21721412112142 / 2147Trả lại TSCĐ thuê tài chínhChuyển TSCĐ thuê tài chính sang TSCĐ thuộc chủ sở hữu sử dụng (chuyển GTHM)HẠCH TOÁN KT VỀ TSCĐ THUÊ TC6.5 KẾ TOÁN BÁN TSCĐ VÀ THUÊ LẠIACCOUNTING OF ACQUISITION AND LEASE FIXED ASSETKHÁI NIỆMGiao dịch bán và thuê lại tài sản được thực hiện khi tài sản được bán và được chính người bán thuê lại. Quyền sở hữu TS chuyển giao từ người bán (bên sẽ thuê TS) sang người mua (bên sẽ cho thuê TS)CÁC TRƯỜNG HỢPBán và thuê lại tài sản theo hình thức thuê tài chínhBán và thuê lại tài sản theo hình thức thuê hoạt độngBán và thuê lại tài sản theo hình thức thuê tài chínhGiao dịch gồm 2 HĐ: 1 HĐ bán tài sản và 1 HĐ thuê tài chính đối với chính tài sản đó.Khoản chênh lệch giữa thu nhập bán TS với giá trị còn lại trên sổ KT không được ghi nhận ngay là lãi lỗ từ việc bán TS trong kỳ. Cụ thể: Giá bán > Giá trị còn lại  Chênh lệch được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện (3387) và được khấu trừ dần vào CPSX, KD trong suốt thời gian thuê TS.Giá bán Giá trị còn lạiKết chuyển theo thời gian thuê214811211623,627,333113387711111,112,131NGGTCLGTHMGTCLChênh lệch Gbán-GTCLGiá TTThuế GTGTVÍ DỤ 4Để giải quyết tình trạng thiếu hụt tiền thanh toán các khoản nợ đến hạn, ngày 01/01/20x0, DN tư nhân Đệ Nhị bán 1 TSCĐ đang sử dụng ở phân xưởng SX cho cty Tương Lai với giá là 3,5 tỷ đồng (giá chưa thuế GTGT, thuế suất 10%), thu bằng chuyển khoản. Vào thời điểm bán, TS đang được ghi nhận trên sổ sách của Đệ Nhị với nguyên giá là 4 tỷ đồng, tổng GTHM lũy kế là 1,25 tỷ đổng.Đồng thời cũng trong ngày 01/01/20x0, Đệ Nhị thuê lại TSCĐ vừa bán cho Tương Lai (thuê TChính) với thời gian thuê 6 năm.Yêu cầu: Ghi nhận việc bán và phân bổ lãi do bán TS của Đệ Nhị.VÍ DỤ 4Hướng dẫn giải:a/ N214 N811 C211b/ N112 C711 C3331 C3387: 0,75 tỷc/ N3387 / C242: 0,75/6Giá bán Giá trị hợp lý: khoản chênh lệch cao hơn giữa giá bán và giá trị hợp lý của TS được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện và được phân bổ để ghi giảm chi phí có liên quan trong kỳ phù hợp với khoản thanh toán tiền thuê hoạt động trong suốt thời gian TS đó dự kiến sử dụng; chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị còn lại được ghi nhận ngay là lãi hay lỗ trong kỳ.Bán và thuê lại tài sản theo hình thức thuê hoạt độngGiá bán > Giá trị hợp lýKết chuyển theo thời gian thuê NGGTCLGTHMGT hợp lý Chênh lệch Gbán -GT hợp lý Giá thanh toán3387214811211623,627,33311711111,112,131VÍ DỤ 7	Ngày 01/01/20x0, DN tư nhân Long Hải bán 1 xe ôtô đang sử dụng ở bộ phận quản lý cho cty Đông Hà với giá là 1,1 tỷ đồng (giá chưa thuế GTGT, thuế suất 10%). Giá thị trường của 1 xe ôtô tương tự vào ngày 01/01/20x0 là 1 tỷ đồng (giá chưa thuế GTGT). Vào thời điểm bán, xe ôtô này đang được ghi nhận trên sổ sách của Long Hải với nguyên giá 1,5 tỷ đồng, GTHM lũy kế là 700 triệu đồng. Đồng thời cũng trong ngày này, Long Hải thuê lại xe ôtô đã bán cho Đông Hà (thuê hoạt động) trong 2 năm với giá thuê mỗi năm là 150 triệu đồng (giá chưa thuế GTGT, thuế suất 10%). Tiền thuê trả định kỳ 6 tháng và thanh toán cuối kỳ.Yêu cầu: ghi nhận việc bán và phân bổ chênh lệch giữa giá bán ôtô và giá trị hợp lý ở Long Hải.VÍ DỤ 7	Hướng dẫn giải:Treo lại chênh lệch (1,1 – 1 = 0,1) vào TK3387 và phân bổ dần.6.6 TRÌNH BÀY THÔNG TIN TRÊN BCTCPRESENTATION OF LEASESBẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTài sản cho thuê hoạt động: theo cách phân lọai tài sản của DN cho thuêTài sản đi thuê tài chính: trình bày ở loại B – Tài sản dài hạn, mục II – Tài sản cố định, khoản 2 – TSCĐ thuê tài chính.BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHDN cho thuê hoạt động: doanh thu và chi phí cho thuê được trình bày chung trong chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và “Giá vốn hàng bán”.DN đi thuê tài chính: trình bày Lãi thuê tài sản trong chỉ tiêu “Chi phí tài chính”BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNHDN đi thuê tài chính: trình bày trong mục IV – Các chính sách kế toán áp dụng và mục VI – khoản 11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính.TÓM TẮT (SUMMARY)Thuê TS là sự thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê về việc bên cho thuê chuyển quyền sử dụng TS cho bên thuê trong một khoảng thời gian nhất định.Thuê TS bao gồm thuê hoạt động và thuê tài chínhTài sản thuê tài chính phải được ghi sổ giống như tài sản chủ sở hữu sử dụng ở đơn vị thuê.Trường hợp bán và thuê lại chính tài sản đã bán: DN phải phản ánh tình hình bán và tình hình thuê.MỘT SỐ THUẬT NGỮ TIẾNG ANHBên cho thuê: LessorBên đi thuê: LesseeThuê tài chính: Finance leasesThuê hoạt động: Operating leases 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_ke_toan_tai_chinh_ii_chuong_6_ke_toan_thue_tai_san.pptx
Ebook liên quan