Bài giảng Phần mềm kế toán - Bài 6: Kế toán tiền lương

Tóm tắt Bài giảng Phần mềm kế toán - Bài 6: Kế toán tiền lương: ...• Giảng viên: • Khoa: • Trường: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG Nội dung • Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền lương • Mô hình hóa hoạt động tiền lương • Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương • Kế toán tiền lương trên PMKT Nguyên tắc hạch toán • Hạch toán chi tiết số lượng, thời gian, kết quả lao động • Bảng chấm công • Phiếu làm thêm giờ • Phiếu giao nộp sản phẩm • Hợp đồng giao khoán • Phiếu nghỉ hưởng BHXH Bảng tính lương Bảng tính và phân bổ chi phí tiền lương cùng các khoản trích theo lương Mô hình hóa hoạt động tiền lương Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương • Phân hệ Kế toán tiền lương trên PMKT • Quy trình xử lý Kế toán tiền lương trên PMKT • Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý tiền lương • Các chứng từ đầu vào liên quan • Nhập chứng từ vào PMKT • Xem và in báo cáo tiền lương Kế toán tiền lương trên PMKT Phân hệ Kế toán tiền lương trên PMKT Quy trình xử lý kế toán tiền lương trên PMKT • Danh mục phòng ban • Danh mục các khoản lương •Danh mục nhâ

pdf33 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 17/09/2021 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Phần mềm kế toán - Bài 6: Kế toán tiền lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
• Giảng viên:
• Khoa:
• Trường:
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
Nội dung
• Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền lương
• Mô hình hóa hoạt động tiền lương
• Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương
• Kế toán tiền lương trên PMKT
Nguyên tắc hạch toán
• Hạch toán chi tiết số lượng, thời gian, kết 
quả lao động
• Bảng chấm công
• Phiếu làm thêm giờ
• Phiếu giao nộp sản 
phẩm
• Hợp đồng giao khoán
• Phiếu nghỉ hưởng 
BHXH
Bảng tính lương
Bảng tính và
phân bổ chi phí
tiền lương cùng
các khoản trích
theo lương
Mô hình hóa hoạt động tiền lương
Sơ đồ hạch toán kế toán
tiền lương
• Phân hệ Kế toán tiền lương trên PMKT
• Quy trình xử lý Kế toán tiền lương trên PMKT
• Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý tiền 
lương
• Các chứng từ đầu vào liên quan
• Nhập chứng từ vào PMKT
• Xem và in báo cáo tiền lương
Kế toán tiền lương trên PMKT
Phân hệ Kế toán tiền lương 
trên PMKT
Quy trình xử lý kế toán tiền lương 
trên PMKT
• Danh mục phòng ban
• Danh mục các khoản lương
•Danh mục nhân viên
•
Thiết lập các danh mục sử dụng trong 
quản lý tiền lương
Thiết lập các danh mục sử dụng 
trong quản lý tiền lương
Danh mục phòng ban
Danh mục các khoản lương
Danh mục nhân viên
Các chứng từ đầu vào liên quan
• Bảng chấm công.
• Bảng chấm công làm thêm giờ.
• Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn 
thành.
• Hợp đồng giao khoán.
• Bảng thanh toán tiền lương
• Bảng kê trích nộp các khoản theo lương.
• Bảng thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán.
Bảng chấm công
Bảng thanh toán tiền lương
• Các bước tiến hành trước khi nhập chứng 
từ vào PMKT
• Thông tin cần nhập trên chứng từ trong 
PMKT
Nhập chứng từ vào PMKT
Chọn phân hệ có liên quan đến 
nghiệp vụ kế toán tiền lương
Chọn loại chứng từ cập nhật
Cập nhật chứng từ
Các bước tiến hành trước khi nhập 
chứng từ vào PMKT
• Chấm công
• Tính lương
• Trả lương
Ví dụ về giao diện nhập chứng từ trong 
PMKT
Chấm công
Tính lương
Trả lương
• Bảng tổng hợp lương cán bộ
• Bảng thanh toán lương và phụ cấp
• Sổ nhật ký tiền lương
Xem và in báo cáo tiền lương
Bảng tổng hợp lương cán bộ
Bảng tổng hợp lương cán bộ
Bảng thanh toán lương và phụ cấp
Bảng thanh toán lương và phụ cấp
Sổ nhật ký tiền lương
Sổ nhật ký tiền lương
Tài liệu tham khảo
• Quyết định 15/2006/TT-BTC ngày 
20/03/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ 
kế toán doanh nghiệp
• Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 
14/09/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ 
kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Địa chỉ download tài liệu
• Giáo trình KẾ TOÁN MÁY:
• Slide bài giảng 6 – Kế toán tiền lương:
anMay/DN/GiaoTrinh/giao_trinh_ke_toan_may.pdf
anMay/DN/Slide/bai6_ke_toan_tien_luong.ppt
Địa chỉ download tài liệu
• Phim hướng dẫn thực hành:
anMay/DN/Phim/ke_toan_tien_luong.wmv
anMay/DN/Phim/khai_bao_danh_muc_va_so_du_ban_
dau.wmv

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_phan_mem_ke_toan_bai_6_ke_toan_tien_luong.pdf