Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 5: Hợp đồng liên doanh

Tóm tắt Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 5: Hợp đồng liên doanh: ...Chương 5: Hợp đồng liên doanh Tài liệu tham khảo: • Luật đầu tư của Việt Nam năm 2005 • Nghị định 108/2006/NĐ – CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. I. Khái niệm chung: 1. Khái niệm: ≠ 2. Đặc điểm Thành lập pháp nhân mới Có tài sản riêng Hạch toán độc lập DNLD Nội dung chủ yếu của HĐLD Các bên liên doanh Tên, địa chỉ DNLD, ngành nghể KD Vốn góp Địa điểm, tiến độ thực hiện dự án Sp. Tiêu thụ Thời hạn LD Quyền và NV của các bên Quản lý tài chính Thay đổi, chấm dứt HĐLD Giải quyết tranh chấp Chấm dứt HĐLD Hết thời hạn hoạt động Do đề nghị của 1 bên Vi phạm PL Phá sản Trường hợp khác DNLD DN ≠ DNLD’ Chấm dứt hoạt động Nguy cơ phá sản Ví dụ: Trong 1 DNLD: - TGĐ (đại diện theo PL) thành lập PKD - CTHĐQT triệu tập cuộc họp của HĐQT với 1/3 thành viên tham dự và ra quyết định đình chỉ hoạt động của PKD --> Hướng giải quyết?

pdf9 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 11/09/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế - Chương 5: Hợp đồng liên doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 5: Hợp đồng liên doanh
Tài liệu tham khảo:
• Luật đầu tư của Việt Nam năm 2005
• Nghị định 108/2006/NĐ – CP ngày
22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu
tư.
I. Khái niệm chung:
1. Khái niệm:
≠
2. Đặc điểm
Thành lập pháp
nhân mới
Có tài sản riêng
Hạch toán độc lập
DNLD
Nội dung 
chủ yếu
của HĐLD
Các bên
liên
doanh
Tên, địa
chỉ DNLD, 
ngành
nghể KD
Vốn góp
Địa điểm, 
tiến độ
thực hiện
dự án
Sp. Tiêu
thụ
Thời hạn
LD
Quyền và
NV của các
bên
Quản lý tài
chính
Thay đổi, 
chấm dứt
HĐLD
Giải quyết
tranh chấp
Chấm dứt HĐLD
Hết 
thời 
hạn 
hoạt 
động
Do đề
nghị
của 1 
bên
Vi 
phạm
PL
Phá
sản
Trường
hợp
khác
DNLD
DN ≠
DNLD’
Chấm dứt hoạt động
Nguy cơ phá sản
Ví dụ:
Trong 1 DNLD:
- TGĐ (đại diện theo PL) thành lập PKD
- CTHĐQT triệu tập cuộc họp của HĐQT với
1/3 thành viên tham dự và ra quyết định đình
chỉ hoạt động của PKD
--> Hướng giải quyết?

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_phap_luat_kinh_doanh_quoc_te_chuong_5_hop_dong_lie.pdf