Sáng kiến kinh nghiệm Một vài giải giáp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn

Tóm tắt Sáng kiến kinh nghiệm Một vài giải giáp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn: ...hú đọc. - Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện - Tổ chức phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện - Tuyên truyền giới thiệu các loại hình tài liệu - Hướng dẫn cách tra cứu tài liệu - Hướng dẫn phương pháp đọc sách - Phục vụ thông tin theo yêu cầu bạn đọc IV. CƠ SỞ THỰC TIỄN Những nét kh...quả: - Tổ chức phục vụ cho các em đọc sách báo tại thư viện trong những buổi học thể dục, học tin, học phụ đạo hay các em đi lao động, tập huấn Đội...Trong những lần đọc sách như thế nầy cán bộ thư viện dàn xếp thời gian tổ chức ra những câu đố vui cho các em giải với mục đích tạo cho các em... về nghiệp vụ thư viện cho cán bộ phụ trách thư viện để các cán bộ thư viện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. IX. PHẦN PHỤ LỤC: PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU HỨNG THÚ ĐỌC CỦA HỌC SINH Em hãy đánh dấu x vào ô trống các thể loại truyện mà em thích  Cổ tích  Truyện tranh  Truyện Bác Hồ  Truyệ...

pdf12 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 13/09/2021 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm Một vài giải giáp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
MỘT VÀI GIẢI GIÁP QUAN 
TRỌNG NHẰM THU HÚT BẠN 
ĐỌC ĐẾN THƯ VIỆN MỖI NGÀY 
ĐÔNG HƠN 
II. ĐẶT VẤN ĐỀ 
1. Tầm quan trọng của đề tài: 
Thư viện trường học là một bộ phận cở sở vật chất trọng yếu, là trung tâm 
sinh họat văn hóa và khoa học của nhà trường. Thư viện góp phần nâng cao chất 
lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học và xây 
dựng thói quen tự học cho học sinh. 
Với nhà trường sách, báo lại có ý nghĩa quan trọng vì nó là người bạn gần 
gủi nhất, là học liệu cần thiết nhất của thầy và trò. Học sinh cần có sách giáo khoa, 
sách bài tập, sách tham khảo để học tập và luyện tập. Giáo viên cần có sách giáo 
khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo để giảng dạy và bồi dưỡng chuyên môn, 
không ngừng nâng cao kiến thức. Ngoài ra các loại báo, tạp chí...,ở Thư viện cũng 
là nguồn tài liệu tham khảo hết sức quan trọng đối với giáo viên và học sinh trong 
nhà trường. 
 “...Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi 
dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học thư viện và xây dựng thói quen tự học, tự 
nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học. 
Đồng thời, thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây 
dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên nhà trường”... 
 Nhiệm vụ của thư viện trường học là phục vụ cho việc giảng dạy và học tập 
góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Để việc giảng dạy và học 
tập được tốt công tác phục vụ bạn đọc trong thư viện trường học phải được thường 
xưyên, liên tục, phải luôn luôn thay đổi cách phục vụ để thu hút bạn đến với thư 
viện ngày càng nhiều. 
2. Lí do chọn đề tài: 
Đứng trước sự phát triển như vũ bảo của công nghệ thông tin, nào là games, 
chat..., với nhiều trò chơi ngày càng da dạng, phong phú, hấp dẫn đã lôi cuốn giới 
trẻ vào tham gia rất nhiều. Vì vậy việc ham mê đọc sách đọc, báo của các em ngày 
càng hạn chế. 
 Trong nhiều năm qua, thư viện trường THCS Lý Tự Trọng đã luôn đổi mới 
công tác phục vụ bạn đọc nhằm mục đích lôi cuốn bạn đọc đến với thư viện ngày 
càng đông hơn, song việc ham muôn đọc sách của bạn đọc vẫn chưa đạt hiệu quả 
cao. 
 Xuất phát từ nhận thức trên, cũng như tìm hiểu thực tiễn thực trạng công tác 
thu hút bạn đọc ở trường tôi đã mạnh dạn chọn đề tài : 
“Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày 
đông hơn” 
3. Phạm vi nghiên cứu: 
 Do thời gian có hạn, bản thân lại chưa có kinh nghiệm trong công tác thư 
viện nên đề tài chỉ có thể đề cập một số giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc 
đến thư viện mỗi ngày đông hơn. 
 III. CƠ SỞ LÝ LUẬN 
1. Một số khái niệm: 
 Bạn đọc là một bộ phận không thể thiếu trong các yếu tố tạo thành thư viện. 
Vốn tài liệu chỉ thực sự phát huy được giá trị khi nó được bạn đọc sử dụng. Phục 
vụ bạn đọc là mục tiêu cuối cùng của bất bật kỳ một hư viện nào. Hoạt động của 
thư viện nhằm thu hút, tuyên truyền giới thiệu và đưa ra phục vụ các dạng tài liệu, 
giúp đỡ người tới thư viện trong việc lựa chọn và sử dụng tài liệu một cách thích 
hợp. Công tác này được tiến hành bởi sự kết hợp các quá trình liên quan chặt chẽ 
với nhau của việc phục vụ đọc, mượn tài liệu, phục vụ thông tin tra cứu. 
2. Vị trí: 
* Thư viện là chiếc cầu nối. 
* Thư viện là nơi tập trung đầy đủ sách, có khả năng và phương tiện để phục 
vụ tốt nhất, tiết kiệm nhất những yêu cầu, những thắc mắc của giáo viên, học sinh 
trong việc dạy và học. 
Để nâng cao chất lượng giảng dạy thầy phải học, đọc. 
Để nâng cao chất lượng học và bổ sung kiến thức trò phải đọc. 
* Vì vậy công tác tuyên truyền thu hút bạn đọc phải gắn liền với việc dạy và 
học. Phải lấy mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ năm học của nhà trường làm mục tiêu 
và nhiệm vụ của thư viện nhà trường. 
3. Tầm quan trọng: 
* Là công tác trung tâm của mỗi thư viện nhằm dùng mọi hình thức, nhanh 
chóng luân chuyển để thỏa mãn nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh. 
* Là công tác khác trong thư viện như: bổ sung, đăng ký, phân loại đều có 
mục đích cuối cùng là phục vụ bạn đọc. 
* Là công tác để đánh giá hoạt động của thư viện. Để đánh giá đúng phải 
xem xét bạn đọc được phục vụ như thế nào, sách báo để mượn đọc có dễ dàng và 
đúng yêu cầu hay không. Đặc biệt là xem thư viện đã có tác dụng như thế nào đến 
việc nâng cao chất lượng dạy học, đã góp phần vào việc giáo dục và gây thói quen 
đọc sách ra sao. 
Để thu hút bạn đọc đến với thư viện ngày càng đông cần đảm bảo các nội dung 
công tác phục vụ bạn đọc: 
- Nghiên cứu nhu cầu, hứng thú đọc. 
- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện 
- Tổ chức phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện 
- Tuyên truyền giới thiệu các loại hình tài liệu 
- Hướng dẫn cách tra cứu tài liệu 
- Hướng dẫn phương pháp đọc sách 
- Phục vụ thông tin theo yêu cầu bạn đọc 
IV. CƠ SỞ THỰC TIỄN 
Những nét khái quát về trường THCS Lý Tự Trọng. 
- Trường được thành lập từ năm 1997. 
- Thư viện có phòng đọc cho giáo viên, phòng đọc học sinh, phòng kho 
- Thư viện trường đạt chuẩn 
- Trường đạt chuẩn Quốc gia 
Thực trạng công tác bạn đọc ở trường THCS Lý Trọng 
Thuận lợi: 
- Phụ trách thư viện nhiệt tình, năng nổ, hòa nhã, vui vẽ, thường xuyên quan tâm 
đến công tác bạn đọc. Luôn đổi mới hành thức phục vụ vì vậy bạn đọc rất ham 
muốn đến thư viện. 
- Ban giám hiệu luôn chú trọng đầu tư vào việc xây dựng cơ sở vật chất. Tích cực 
tham mưu các nhà hão tâm hỗ trợ sách cho thư viện. Luôn quan tâm đến công tác 
tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách, báo, công tác phục vụ bạn đọc. 
Hạn chế : 
- Do điều kiện kinh phí còn hạn chế nên việc bổ sung vốn tài liệu hằng năm ít, vì 
vậy ảnh hưởng không nhỏ đến việc bạn đọc tới thư viện. 
V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU : 
Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông 
hơn. 
* Biện pháp 1: Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc cho học sinh để xây dựng 
vốn tài liệu và tổ chức phục vụ học sinh trong nhà trường. 
Ngay từ đầu năm học, thư viện trường THCS Lý Tự Trọng đã phát phiếu nhu 
cầu đọc cho học sinh nắm bắt được nhu cầu đọc của học sinh, từ đó cán bộ thư 
viện đã phân loại hiệu quả và đáp ứng được kịp thời nhu cầu đọc cho học sinh. 
Không chỉ có vậy cán bộ thư viện còn luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Đội 
cũng như căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của các em học sinh. 
Kết quả : 
Thể loại truyện Số lượng Tỷ lệ 
Cổ tích 365 75,9% 
Truyện vui bốn phương 420 90% 
Truyện Bác Hồ 232 50% 
Truyện cô tiên xanh 320 68,2% 
* Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch đọc sách cho học sinh 
- Kế hoạch đọc sách phải nằm trong kế hoạch của nhà trường. Kế hoạch phải nêu 
lên được từng chủ điểm đọc, các sách tương ứng với chủ điểm, thời gian đọc. 
- Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đọc sách trên cơ sở nghiên cứu chương trình học 
của từng lớp và nhu cầu đọc của học sinh. 
- Đến trước thi học kỳ chừng một tháng tôi tiến hành giới thiệu cho các em mượn 
các loại sách như: Giải bài tập, câu hỏi ôn tập, một số đề kiểm tra...Vì vậy việc đọc 
sách theo kế hoạch đã giúp học sinh mở rộng vốn kiến thức từ đó các em biết vận 
dụng vào việc học tập của mình và đạt kết quả cao trong các kỳ thi. 
Tóm lại: Xây dựng kế hoạch đọc sách là một biện pháp rất tốt để học sinh mở rộng 
kiến thức đạt hiệu quả cao. Kế hoạch này phải được triển khai từ trước năm học. 
* Biện pháp 3: Đổi mới và mở rộng các hình thức phục vụ bạn đọc nhằm 
phát huy tác dụng của sách báo đối với chất lượng giáo dục của nhà trường là phát 
triển vòng quay của sách. 
Bên cạnh các hình thức phục vụ truyền thống thư viện sáng tạo ra nhiều hình 
thức phục vụ bạn đọc hiệu quả: 
- Tổ chức phục vụ cho các em đọc sách báo tại thư viện trong những buổi học thể 
dục, học tin, học phụ đạo hay các em đi lao động, tập huấn Đội...Trong những lần 
đọc sách như thế nầy cán bộ thư viện dàn xếp thời gian tổ chức ra những câu đố 
vui cho các em giải với mục đích tạo cho các em có thêm khả năng tư duy. 
- Cứ vào đầu tuần cán bộ thư viện đưa xuống từng lớp cho các em mượn về nhà và 
như thế sách được luôn hồi từ lớp nầy sang lớp khác để các em có thời gian đọc 
thêm. 
Ví dụ: Sáng thứ hai, tuần I của tháng cán bộ thư viện cho cộng tác viên lớp 6/1, 6/2 
lên phòng thư viện nhận sách về phát cho lớp. Hết tuần, hai lớp nộp lại, qua tuần II 
sách của lớp 6/1 chuyển qua lớp 6/2 và ngược lại. 
* Biện pháp 4: Sáng tạo nhiều hình thức trong công tác tuyên truyền giới 
thiệu sách báo tài liệu. 
- Trước đây, thư viện chỉ giới thiệu sách trên bảng. Nay đã giới thiệu trong các 
buổi sinh hoạt chuyên môn, giới thiệu dưới cờ, thông qua chương trình phát thanh 
măng non của nhà trường... Nhờ thay đổi hình thức này mà thư viện đã thu hút 
được rất nhiều giáo viên, học sinh đến mượn sách, báo. Cán bộ thư viện đã gợi mở, 
hướng dẫn bạn đọc tìm sách, phân tích nội dung từng cuốn sách, nói rõ tác dụng 
nghệ thuật cũng như tác dụng đạo đức nhằm gây hứng thú trong độc giả, khơi dậy 
sự tò mò cho người đọc, để giáo viên tích cực tìm tài liệu đọc sách báo ở thư viện 
nhà trường. 
- Thư viện thường xuyên tổ chức giới thiệu cho học sinh những cuốn sách có nội 
dung về các ngày lễ kỉ niệm lớn như: 20/10, 20/11, 22/12, 09/1, 3/2, 26/3, để các 
em tìm hiểu. Đồng thời qua đó giáo dục cho các em hiểu biết thêm về truyền thống 
của dân tộc ta qua các ngày lễ. 
 Ngoài các biện pháp trên, cuối năm cán bộ thư viện tham mưu nhà trường 
khen thưởng cho các cá nhân hoặc tập thể lớp có nhiều đóng góp cho thư viện. Từ 
đó khích lệ tinh thần đọc sách cho các em. 
VI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 
Từ khi áp dụng sáng kiến trên hiệu quả công tác bạn đọc đến với thư viện 
của trường THCS Lý Tự Trọng trong hai năm học gần đây được nâng cao rõ rệt. 
Bạn đọc Tỉ lệ bạn đọc đến thư viện 
 Năm học 2008-2009 
Tỉ lệ bạn đọc đến thư viện 
Năm học 2009-2010 
GV 95% 100% 
HS 70% 85% 
CB, CNV 75% 100% 
VII. KẾT LUẬN: 
Qua nghiên cứu lý luận và thực hiện công tác bạn đọc ở trường THCS Lý Tự 
Trọng cho thấy: 
 Công tác thu hút bạn đọc đến thư viện là một công tác quan trọng trong hoạt 
động của thư viện, nhằm phục vụ yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và 
học sinh góp phần nâng cao chất lượng toàn diện từ đó xây dựng thói quen đọc 
sách cho bạn đọc. 
 Từ khi áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc thì tỷ lệ 
bạn đọc đến thư viện ngày càng cao, chất lượng hoạt động thư viện được đẩy 
mạnh rõ rệt. 
VIII. ĐỀ NGHỊ: 
Để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc trong trường THCS Lý Tự Trọng 
có hiệu quả, tôi có một số kiến nghị như sau: 
- Đầu tư kinh phí cho hoạt động thư viện. 
- Cho cán bộ thư viện trường học được hưởng chế độ độc hại 
- Thường xuyên mở lớp tập huấn về nghiệp vụ thư viện cho cán bộ phụ trách thư 
viện để các cán bộ thư viện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. 
IX. PHẦN PHỤ LỤC: 
PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU HỨNG THÚ ĐỌC CỦA HỌC SINH 
Em hãy đánh dấu x vào ô trống các thể loại truyện mà em thích 
 Cổ tích 
 Truyện tranh 
 Truyện Bác Hồ 
 Truyện danh nhân 
 Truyện lịch sử 
 Truyện KHTN 
 Truyện văn học 
Em hãy giải thích vì sao em thích các truyện đó ? 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
X. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 
1. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ trường phổ thông - Vũ Bá Hòa (Bhủ biên) 
2. Bảng phân loại Tác giả: Đỗ Hưu Dư 
XI. MỤC LỤC: 
TT TÊN ĐỀ TÀI TRANG 
I Tên đề tài 1 
II Đặt vấn đề 1 
III Cơ sở lí luận 2 
IV Cơ sở thực tiễn 3 
V Nội dung nghiên cứu 4 
VI Kết quả nghiên cứu 6 
VII Kết luận 6 
VIII Đề nghị 6 
IX Phần phụ lục 7 
X Tài liệu tham khảo 8 
XI Mục lục 9 
 Phiếu đánh giá xếp loại SKKN 10, 11 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
PHIỀU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
NĂM HỌC: 2010 -2011 
I. Đánh giá xếp loại của HĐKH trường 
1. Tên đề tài:............................................................................................................ 
2. Họ tên tác giả:...................................................................................................... 
3. Chức vụ:.............................................................................................................. 
4. Nhận xét của Chủ Tịch HĐKH về đề tài 
a. Ưu điểm: 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
b. Hanh chế: 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
5. Đánh giá xếp loại: 
Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên HĐKH Trường THCS Lý Tự Trọng thống 
nhất xếp loại:................................................................................................. 
Những người thẩm định Chủ tịch HĐKH 
 ( Ký ghi rõ họ tên ) ( Ký ghi rõ họ tên ) 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
II. Đánh giá xếp loại của HĐKH Phòng GD&ĐT : 
Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên HĐKH Trường THCS Lý Tự Trọng thống 
nhất xếp loại:................................................................................................. 
Những người thẩm định Chủ tịch HĐKH 
 ( Ký ghi rõ họ tên ) ( Ký ghi rõ họ tên ) 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_vai_giai_giap_quan_trong_nham_thu.pdf
Ebook liên quan