Bảo lãnh trong quan hệ vay tiền ở các Tổ chức tín dụng

Tóm tắt Bảo lãnh trong quan hệ vay tiền ở các Tổ chức tín dụng: .... Với quy định này, ta thấy đối tượng của bảo lãnh trong hoạt động ngân hàng là bằng tiền. 2.2. Hình thức bảo lãnh Theo quy định hiện hành về hình thức bảo lãnh thì "việc bảo lãnh phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính". Theo quy định trên t...trách nhiệm trong phạm vi đó. 2.6.3. Năng lực của các bên tham gia hợp đồng bảo lãnh 9 Là một hợp đồng dân sự, do vậy, bảo lãnh đòi hỏi ở các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng có đầy đủ các điều kiện về năng lực chủ thể theo quy định của Bộ luật Dân sự: phải là người đã thành niên; không...ính chất chung như sau: 12 Người bảo lãnh luôn luôn là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến một vụ án những không có vụ án nào người nhận bảo lãnh khởi kiện người bảo lãnh để yêu cầu người bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Điều này chứng tỏ một thực tế, người bảo lãnh luôn là ngườ...

pdf17 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 653 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000878.pdf
Ebook liên quan