Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quyết định quản trị

Tóm tắt Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quyết định quản trị: ...CHƯƠNG 4 QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊKHÁI NIỆM II. QUÁ TRÌNH QUYẾT ĐỊNHIII. CÁC CÔNG CỤ RA QUYẾT ĐỊNHIV. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA QĐQTI. KHÁI NIỆM Khái niệmRa quyết định là quá trình nhận diện và xác định vấn đề cần giải quyết, tìm kiếm và chọn lựa các giaiû pháp phù hợp để thực thi nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức3 chủ điểm của quá trình quyết địnhVấn đềGiải phápThực hiệnI. KHÁI NIỆMQuyết định quản trị là hành vi sáng tạo cuả nhà quản trị nhằm định ra những đường lối và tính chất hoạt động cuả một đối tượng (tổ chức) nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh và đã chín muồi, trên cơ sở phân tích các qui luật khách quan đang vận động, chi phối đối tượng và trên khả năng thực hiện cuả đối tượng (tổ chức)Tính khoa học & nghệ thuậtGắn liền với quá trình thông tinAûnh hưởng trực tiếp đến kết quả của tổ chứcI. KHÁI NIỆM 2 . Phân loại 2.1 Theo tính chất của vấn đề ra quyết địnhQuyết định chiến lược Quyết định chiến thuậtQuyết định tác nghiệp 2.2 Theo thời gian thực hiệnQuyết định dài hạnQuyết định trung

ppt13 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Quyết định quản trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 4 QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊKHÁI NIỆM II. QUÁ TRÌNH QUYẾT ĐỊNHIII. CÁC CÔNG CỤ RA QUYẾT ĐỊNHIV. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA QĐQTI. KHÁI NIỆM Khái niệmRa quyết định là quá trình nhận diện và xác định vấn đề cần giải quyết, tìm kiếm và chọn lựa các giaiû pháp phù hợp để thực thi nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức3 chủ điểm của quá trình quyết địnhVấn đềGiải phápThực hiệnI. KHÁI NIỆMQuyết định quản trị là hành vi sáng tạo cuả nhà quản trị nhằm định ra những đường lối và tính chất hoạt động cuả một đối tượng (tổ chức) nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh và đã chín muồi, trên cơ sở phân tích các qui luật khách quan đang vận động, chi phối đối tượng và trên khả năng thực hiện cuả đối tượng (tổ chức)Tính khoa học & nghệ thuậtGắn liền với quá trình thông tinAûnh hưởng trực tiếp đến kết quả của tổ chứcI. KHÁI NIỆM 2 . Phân loại 2.1 Theo tính chất của vấn đề ra quyết địnhQuyết định chiến lược Quyết định chiến thuậtQuyết định tác nghiệp 2.2 Theo thời gian thực hiệnQuyết định dài hạnQuyết định trung hạn Quyết định ngắn hạnI. KHÁI NIỆM 2.3 Theo phạm vi thực hiệnQuyết định toàn cụcQuyết định bộ phận2.4 Theo chức năng quản trịQuyết định kế hoạchQuyết định về tổ chứcQuyết định điều hành Quyết định về kiểm tra 2.5 Theo phương thức soạn thảoCác quyết định được lập trình trước Các quyết định không lập trình I. KHÁI NIỆM 3. Các cấp làm quyết định Tất cả các cấp quản trị đều phải làm quyết định.Phạm vi, nội dung, tầm ảnh hưởng là khác nhauMỗi nhà quản trị đều có những vấn đề phải quyết định trong phạm vi quyền lực của mìnhI. KHÁI NIỆM 4. Chức năng và yêu cầu cuả quyết định quản trị4.1 Các chức năng cuả quyết định quản trịChức năng Định hướng Chức năng Bảo đảm Chức năng Phối hợp Chức năng Bắt buộc I. KHÁI NIỆM4.2 Các yêu cầu cơ bản cuả quyết định quản trị Căn cứ khoa học Tính thống nhất Tính thẩm quyền Phải có đối tượng cụ thể Tính thời gian Tính hình thứcII. QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH1. Môi trường làm quyết địnhMôi trường chắc chắn (Oån định)	TƯ DUY SO SÁNHMôi trường không chắc chắn	TƯ DUY XÁC SUẤT + KINH NGHIỆM Môi trường rất mơ hồ (Môi trường rủi ro) 	TƯ DUY MẠO HIỂM + LINH CẢM2. Các bước ra quyết định quản trị Nhận ra và xác định tình huốngXây dựng tiêu chuẩn đánh giáTìm kiếm các phương ánĐánh giá các phương ánChọn phương án tối ưuQuyết định & thực hiệnII. QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH3. Các hình thức quyết định3.1. Quyết định cá nhân3.2. Quyết định có tham vấn3.3. Quyết định tập thể.Các phong cách ra quyết địnhNội dungNhà quản trị độc lập ra quyết định.Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3Mô hình 4Nhà quản trị đề nghị cấp dưới cung cấp các thông tin, sau đó độc lập đưa ra quyết định.Nhà quản trị trao đổi riêng lẻ với cấp dưới có liên quan để lắng nghe ý kiến & đề nghị của họ, sau đó ra quyết địnhNhà quản trị trao đổi với cấp dưới để lấy ý kiến & đề nghị chung của họ, sau đó ra quyết địnhMô hình 5Nhà quản trị bàn bạc với tập thể, lấy ý kiến vàquyết định dựa trên ý kiến đa số

File đính kèm:

  • pptbai_giang_quan_tri_hoc_chuong_4_quyet_dinh_quan_tri.ppt
Ebook liên quan